REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

31.5.2006

Zapocetom štrajku gladu u Pritvornog centra u Mitrovici

Dana 24. maja 2006. godine, predstavnici Ombudsperson Institucije su, vođeni jednom informacijom iz administracije Pritvornog centra u Mitrovici (PCM) o započetom štrajku glađu u ovom centru, posetili direktora ovog centra, koji se nalazi u severnom delu grada Mitrovice, kojom prilikom su obavešteni o razlozima koji su naveli jedanaest zatvorenika i pritvorenika srpske nacionalnosti da stupe u štrajk glađu.

Prema rečima direktora PCM-a, zdravstveno stanje štrajkaća je bilo zadovoljavajuće, koji su bili pregledani od strane medicinskog osoblja. On je takođe naveo da su štrajkaći odbili da uzimaju hranu međutim da su prihvatili da piju vodu. Šta više, direktor je naveo da nisu iznete žalbe o ponašanju ili uslovima u PCM-u, već da su razlozi za stupanje u štrajk bili sudski postupci i sudske odluke protiv njih.

Pritvorenici i zatvorenici su nezadovoljni zato što su na njihovim slučajevima radili sudije albanske nacionalnosti i njihov glavni zahtev je bio da se njihovi slučajevi razmotre od strane međunarodnih sudija.

Na osnovu dobijenih informacija, predstavnici Ombudsperson Institucije su preduzeli inicijativu nalaženja načina za prekidanje štrajka glađu štrajkaća i dana 25. maja 2006. godine oni su razgovarali sa njima, kojom prilikom su čuli njhove zabrinutosti koje su se odnosile na njihove sudske postupke.

Na kraju, kao rezultat razgovora između predstavnika Ombudsperson Institucije i štrajkaća u PCM-u, postignut je dogovor da oni prekinu sa štrajkom glađu, postavljajući uslov Departmanu za pravosuđe pri UNMIK-u da odgovori na njihov zahtev za razmatranje njihovih slučajeva od strane međunarodnih sudija u roku od 15 dana.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll