REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.4.2012

ZAMENIK OMBUDSMANA SUSREO SE SA PREDSEDNIKOM SPECIJALNE KOMORE VRHOVNOG SUDA

30. april 2012. - 24. aprila 2012, Zamenik Ombudsmana, g. Isa Hasani susreo se sa predsednikom Specijalne komore Vrhovnog suda, g. Sahitom Sylejmanijem. Na ovom susretu diskutovano je uopšteno o pitanjima vezanim za obe institucije, dok se sa posebnim osvrtom diskutovalo o žalbama građana protiv Specijalne komore. G. Hasani navodi kao uznemirenost obavezu za prevođenjem dokumenata- podnesaka koja se podnose Specijalnoj komori Vrhovnog suda, i na engleskom jeziku po Zakonu o Specijalnoj komori Suda.

G. Hasani je napomenuo da je Ustav najviši pravni akt Republike Kosovo i da zakoni i druga akta treba da budu u skladu sa njim i da za Ombudsmana nije prihvatljiva činjenica primoravanja građana da se obrate Specijalnoj komori Vrhovnog suda dopisima i na jeziku koji nije službeni jezik na Kosovu.
I g. Sylejmani je naveo da najveći problem Sud ima sa prevođenjem dokumentacije i da se kašnjenja prilikom razmatranja predmeta dešavaju i zbog prevođenja materijala. Dalje je on naveo da lica koja potvrde da primaju socijalnu pomoć oslobađaju se plaćanja za prevođenje. Takođe kao prepreku za normalno funkcionisanje Suda g. Sylemani je naglasio i nedostatak domaćih sudija, od 12 koliko se predviđa da obavljaju ovu dužnost, do sada je imenovano samo 7 sudija.
Ombudsman naglašava potrebu za osnivanje prevodilačkih službi unitar Specijalne komore Vrhovnog suda, ako je već neophodno da se ti materiali obezbede i na engleskom jetiku, imajući u vidu sastav Komore, ali nije pravedno da se prevođenje materijala stavi na teret građanima koji se obraćaju njoj. Specijalnoj komori Vrhovnog suda treba da se pruža finansijska pomoć za formiranje prevodilačke službe unutar same Komore Vrhovnog suda.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+381 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll