REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

27.7.2007

Vršilac dužnosti ombudsersona: Život u opasnosti zbog nefunkcionisanja aparata u bolnici

Vršilac dužnosti ombudspersona, g. Hilmi Jashari izneo je ozbiljno pitanje u vezi neuspeha Kosovske vlade da osigura da grafički koronarni aparat kupljen za UKCK bude u funkciji.
Vršilac dužnosti ombudspersona, g. Hilmi Jashari izneo je ozbiljno pitanje u vezi neuspeha Kosovske vlade da osigura da grafički koronarni aparat kupljen za Univerzitetski Klinički Centar Kosova (UKCK) bude u funkciji.
Kupljen u 2003 u iznosu više od 1.3 miliona evra, aparat bi trebao da se upotrebljava za skeniranje srca pacijenata koji su u stanju životne opasnosti. To je od posebne važnosti za pacijenete koji nisu u mogućnosti da putuju u inostranstvo radi daljeg lečenja . Danas, skoro četiri godine otkad je kupjen, apart još uvek ne funkcioniše.
„UKCK poseduje modernu tehnologiju koja bi mogla spasiti živote pacijenata na Kosovu koji su srčani bolesnici,“ rekao je danas g. Hilmi Jashari.“ Ova tehnologija još uvek ne može da funkcioniše bez posebnog monitora i softvera koji ne koštaju više od nekoliko hiljada evra. Situacija je apsurdna i uznemiravajuća. „

Vršilac dužnosti Ombudspersona je u junu 2006.započeo sa istragom u vezi sa ovim slučajem, tražeći informacije od Ministra zdravlja o postupcima koje je on planirao da preduzme da di rešio ovaj problem. Ministar je odgovorio juna 2006 tvrdeći da će potrebna oprema za funkcionisanje grafičkog koronarnog aparata biti uskoro kupljena.

Pošto Ministarsto nije uspela da preduzme postupke u mesecima koji su sledili, vršilac dužnosti Ombudspersona je ponovio svoj zahtev u pismima poslatim premijeru Kosova, g. Çeku u februaru i junu 2007.godine.

Iako je prošlo više od 12 meseci od ponavljanja zahteva, grafički koronarni aparat u UKCK još uvek ne funkcioniše.
Vršilac dužnosti Ombudspersona pozvao je Premijera i Ministra zdravlja da u saradnji sa UKCK preduzmu hitne postupke da bi rešili ovaj problem. On je zakjlučio da „ umesto da izbegavaju preduzimanje hitnih mera, oni bi kao odgovorna lica, kupovinom ove jeftine opreme mogli spasiti živote.“

Ombudsperson institucija pratiće ovaj problem sve dok se ne reši.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll