REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

26.9.2007

Vrsilac duznosti Ombudspersona: ucenicima ne sme biti spreceno da nose marame u skolama

‘Učenicima ne bi smelo biti zabranjeno nošenje verskih simbola kao što su marame za glavu u školama’ naglasio je Vršilac dužnosti Ombudspersona gdin Hilmi Jashari u otvorenom pismu danas poslatom Premijeru Agimu Çeku i Ministarstvu za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju, gdinu Agimu Veliu. Gdin Jashari je time reagovao na nedavne izveštaje iz medija po kojima su tri učenice koje su nosile verske marame bile sprečene da pohađaju časove u jednoj srednjoj školi u opštini Srbica / Skenderaj.

Zabrana koju je donela Opštinska Direkcija za Obrazovanje opštine Srbica / Skenderaj suprotna je garancijama koje pruža Deo 1, Član 9 Evropske Konvencije o ljudskim pravima (novembar 1950), po kojem ’svako ima pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti’, i po kojem ’ovo pravo uključuje slobodu da ... ispoljava veru ili uverenje molitvom, podučavanjem, običajima i obredom’.

U njegovom otvorenom pismu, gdin Jashari je naveo da je ’nošenje marame primer ispoljavanja nečije veroispovesti’, te da se prava koja se garantuju Članom 9 Evropske Konvencije o ljudskim pravima ’mogu samo ograničiti zakonom’.

Imajući u vidu da Skupština Kosova nije donela ni jedan zakon kojim se zabranjuje nošenje marama i drugih verskih simbola u školama, bilo koja izvršna uredba koja nalaže takvu zabranu krši kako princip vladavine prava tako i prava pojedinaca na slobodu veroispovesti.

Vršilac dužnosti Ombudspersona je u svom pismu zatražio da se slučaju u opštini Srbica / Skenderaj da prioritet kako bi se osiguralo da ’nadležna Direkcija za Obrazovanje .. dozvoli učenicima koji nose marame da se vrate u školske klupe’ i da ’se uzdrži od sličnih kršenja ljudskih prava u buduće’.

U junu 2004. Ombudsperson Institucija je izdala Specijalni Izveštaj na temu prava učenika da u školama nose verske simbole, kao što su marame. Specijalni Izveštaj se može preuzeti na sajtu Ombudsperson Institucije, www.ombudspersonkosovo.org (pod ’Specijalni Izveštaj’, 2004).
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll