REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

08.2.2008

Vršilac duznosti Ombudspersona poziva na zavrsavanje sudskog procesa u slucaju „Aljbin Kurti“ (Albin Kurti)

Nakon sudskog ročišta održanog 7.2.2008. godine, kojom prilikom su nadležni iz Advokatske komore Kosova odbili da imenuju još jednog advokata u odbrani g-dina Kurtija, stepen disbalansa snaga između tužilaštva i osunjičenog je dostigao kulminaciju. U tim okolnostima, kako bi izbeglo kršenje prava g-dina Kurtija na adekvatnu sudsku zaštitu, sud je odlučio da suspenduje proces.
Vršilac dužnosti Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari, koji je upoznat sa celim tokom sudskog procesa protiv g-dina Kurtija od samog početka smatra da je jučerašnji slučaj još jednom dokazao da kosovsko pravosuđe ne uživa poštovanje koje zaslužuje. Ovo proizilazi kao posledica pokazanog nepoštovanja od strane advokata, od kojih se na osnovu njihove profesije traži zaštita i očuvanje zakona Kosova. Advokatska komora Kosova, odbivši da odredi advokata koji bi stao u zaštitu osumnjičenog, je na efektivan način sprečila adekvatnu primenu zakonodavstva. U stvorenoj situaciji, g-din Kurti i dalje ostaje optuženi, ipak nadležni sud je onemogučen u otkrivanju da li je on kriv ili nevin za zločine navedene u optužnici. Za razliku od mišljenja u javnosti, slučaj g-dina Kurtija je i dalje otvoren i on nije oslobođen optužbe.
Po rečima g-dina Jašarija (Jashari), takve akcije nisu u skladu sa primenjivim zakonom na Kosovu. Na osnovu člana 73, stav 1 Privremenog zakona o krivičnom postupku Kosova, traži se da osumnjičeni ima takozvanu „obaveznu odbranu“ u takvim slučajevima usled težine optužbe, okolnosti i dužine mogućeg lišavanja slobode. Cilj ovog zahteva je da obezbedi princip jednakih mogučnosti između tužilaštva i odbrane u cilju razmatranja zakonskih aspekata pred sudom, imajući u vidu da osumnjičeni retko poseduju dovoljno pravnog znanja kako bi samostalno razmatrali svoj slučaj protiv tužilaštva.
U ovom, konkretnom slučaju, na osnovu optužbi koje su podignute na račun g-dina Kurtija, kazna može voditi i do više od osam godina zatvora.
Iznoseći svoju zabrinutost zbog toka kojim teće ovaj proces, vršilac dužnosti Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari je pozvao sve nadležne organe vlasti da pronađu brzo rešenje u ovom slučaju, kako bi se na kraju donela odluka u sudskom procesu protiv g-dina Aljbin Kurtija.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll