REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.12.2007

Vršilac dužnosti Ombudspersona: Nerešeni status izlaže opasnosti ljudska prava na Kosovu

Tokom konferencije za novinare koja je održana povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, vršilac dužnosti Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari je izneo opštu procenu stepena zaštite ljudskih prava na Kosovu ali je isto tako izneo i faktore koji imaju uticaj na opšte nezadovoljstvo građana u vezi njihovih prava.

„Osim ekonomskog i socijalnog razvoja, odugovlaćenje rešenja za konačni status Kosova otežava integraciju zajednica u kosovsko društvo kao i demokratski razvoj na Kosovu“, rekao je g-din Jashari, po prvi put, pozivajući se na dug proces definisanja konačnog statusa Kosova.

Samo između vremenskog perioda jun 2006 – jun 2007, približno 4.612 osoba je kontaktiralo Ombudsperson Instituciju na Kosovu kako bi izneli žalbe na račun kosovskih institucija.

„Imajući u obzir veliki broj žalbi koje se upućuju Ombudsperson Instituciji na dnevnoj osnovi ali i prirodu ovih žalbi, možemo konstatovati da poštovanje ljudskih prava na Kosovu nije na zadovoljavajućem stepenu“, rekao je vršilac dužnosti Ombudspersona, g-din Jashari, i dodao da „većina ovih žalbi nastaje kao posledica posvečenosti institucionalnih lidera političkom procesu rešavanja konačnog statusa i nedovoljnog vremena koje posvečuju tretiranju problema sa kojima se suočavaju stanovnici Kosova“.

Prema rećima g-dina Jasharija, u cilju boljeg poštovanja ljudskih prava na Kosovu, potrebno je izvršiti harmonizaciju zakonodavstva i osigurati adekvatno fukncionisanje pravosuđa. Prema tome, on je poslao poziv budučoj vladi Kosova da osigura veću podršku sistemu pravosuđa i da za prioritet odredi uspostavljanje ustavnog suda i poboljšanje uslova rada sudija.

Drugi važan segmenat u pravcu jačanja ljudskih prava na Kosovu, prema rečima g-dina Jasharija je povečanje odgovornosti izvršnog ogranka na centralnom ali i lokalnom nivou kao i harmonizacija pravnih instrumenata koji su u primeni na Kosovu.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll