REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

17.10.2007

Vršilac dužnosti Ombudspersona poziva centralne organe vlasti da hitno razmotre strategiju za eliminaciju siromaštva na Kosovu

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva nalazi Kosovo na vrhu liste najsiromašnijih oblasti u svetu, odnosno na istom mestu u kojem se nalazilo i nakon konflikta 1999. godine.
Na osnovu analiza mnogih međunarodnih organizacija, 12% stanovništva Kosova živi u uslovima krajnjeg siromaštva dok pola stanovništva živi u siromaštvu. Ovo stanje utiće na opšte raspoloženje stanovništva i na odluke velikog broja njih da migriraju u zemlje inostranstva ukoliko im se pruži prilika.

Uzimajući u obzir ove statističke podatke, vršilac dužnosti Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari je posetio najsiromašniju oblast na Kosovu, Srbicu, kojom prilikom se bliže upoznao da situacijom porodica koje žive sa manje od jednog eura dnevno.

Prema međunarodnoj konvenciji za ekonomska, socijalna i kulturna prava, a koja je na osnovu uredbe UNMIK-a broj 1999/24 direktno primenjiva na Kosovu, državne institucije moraju ispoštovati pravo svih građana na adekvatan životni standard uključujući ishranu, odevanje i adekvatno sklonište, kao i konstantno poboljšavanje životnih uslova. Državne institucije moraju preduzeti konkretne korake kako bi osigurali realizaciju ovog prava.

„Vlada Kosova mora preduzeti hitne akcije u pravcu poboljšanja situacije siromašnih porodica na Kosovu. Nisu sva pitanja vezana za konačni status, i prema tome neophodno je u što kračem roku razmotriti prioritete za eliminaciju siromaštva i započeti njihovu implementaciju imajući u vidu da činjenice pokazuju da se dosadašnja strategija pokazala neuspešnom“, rekao je g-din Hilmi Jashari tokom posete zajedničkom skloništu u Prekazu, u kojem je smešteno 13 porodica.

„75 eura socijalne pomoći ne mogu pokriti troškove lekova za 9 člana porodice, zbog čega sam primoran da hranu i garderobu sakupljam po kontejnerima za smeće samo kako bih preživeo“ rekao je jedan od žitelja kolektivnog centra u Srbici vršiocu dužnosti Ombudspersona, g-dinu Hilmi Jashariju.

Stanovnici ove oblasti, koji su imali priliku da se sastanu sa vršiocem dužnosti Ombudspersona su naveli da je njihov život, iako težak, svakim danom sve teži kao posledica povečanja cena prehrambenih proizvoda. Prema tome, oni su zatražili od vršioca dužnosti Ombudspersona da postane njihov glas u traženju njihovog prava na adekvatan život.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll