REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

26.5.2008

V.d. Ombudspersona trazi od Skustine Kosova da zastiti nacionalni park na planini Sari

Masivna uništavanja karakterisana ilegalnom gradnjom, funkcionisanjem kamenoloma, ilegalnom sečom drveta gradualno uništavaju nacionalni park na Šari.
Ova dela koja su nedavno zapažena od strane Ombudsperson Institucije su navela v.d. Ombudspersona, g-dina Hilmi Jasharija da se pismom obrati predsedniku Skupštine Kosova, g-dinu Jakup Krasniqiju, kojim traži od Skupštine Kosova da preduzme hitne mere u pravcu prekidanja gore navedenih akcija.
G-din Jashari u pismu poslatom g-dinu Krasniqiju je takođe zatražio formiranje posebe komisije koja bi u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama napravila opštu procenu stanja stvorenog u nacionalnom parku ćime bi se izvestila Skupština Kosova o neregularnostima ali i merama koje bi se mogle preduzeti kako bi se park vratio u pređašnje stanje.
Ilegalne akcije u nacionalnom parku na Šari predstavljaju kršenje tri zakona za snazi i to Zakona o nacionalnom parku „Šar planina“, Zakona o prostornom planiranju i Zakona o zaštiti prirode.
Gore pomenuti zakoni izdvajaju nacionalni park na Šari kao površinsku celinu sa posebnim vrednostima i prirodnim retkostima koja pored ostalih ima i naučne i kulturološke vrednosti u sklopu kojeg se zabranjuju sve aktivnosti koje su u suprotnosti sa razvojno-zaštitnim programom nacionalnog parka.
Gore pomenuti zakoni su na prvom mestu prekršeni od strane Ministarstva za okolinu i prostorno planiranje koje je donelo odluku da odobri zahtev skupštine opštine Prizren za usvajanje regulativnog plana Prevala.
V.d. Ombudspersona skreće pažnju na činjenicu da bi neuspeh u preduzimanju brzih mera od strane rukovodećih organa Republike Kosova u poboljšanju postojećeg stanja u nacionalnom parku na Šari u skladu sa zakonima na snazi moglo rezultirati uništenjem svih prirodnih resursa mesta i posledice mogu biti nepopravljive.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll