REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

25.4.2008

V.d. Ombudspersona se sastao sa ministrom za rad i socijalnu zaštitu kao i sa ministrom za okolinu i prostorno planiranje

U okviru napora Ombudsperson Institucije na poboljšanju zaštite ljudskih prava na Kosovu, vršilac dužnosti Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari se danas sastao sa ministrom za rad i socijalnu zaštitu , g-dinom Rašićem i ministrom za okolinu i prostorno planiranje, g-dinom Mahir Yagcilar.
Tokom ovih sastanaka, g-din Jashari je obavestio ministre o radu Ombudsperson Institucije i zatražio dublju saradnju kako bi se postigla efikasnija primena preporuka, koje budu proizašle iz Ombudsperson Institucije.
Ministri pomenutih ministarstava su se složili da je saradnja sa Ombudsperson Institucijom veoma važna po pitanju adekvatnog poštovanja zakona i međunarodnih instrumenata ljudskih prava.
Tokom sastanka sa g-dinom Yagcilar, g-din Jashari je izneo pitanja koja se odnose na ambijent a koja su razmotrena od strane bivše Vlade, pitanja koja bude zabrinutost o životima građana Kosova, kao što su imovinska i ambijentalna pitanja ali i pitanja koja se odnose na važnost poštovanja zakona o eksproprijaciji.
Ministar Yagcilar, pozitivno ocenivši napore Ombudsperson Institucije na polju ambijentalnih pitanja, se obavezao da će unutar svog ministarstva oformiti poseban mehanizam koji će preporuke koje budu proizašle iz Ombudsperson Institucije tretirati blagovremeno.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll