REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

15.5.2008

V.d. Ombudspersona je docekao komesara Nemacke vlade za ljudska prava i humanitarnu pomoc

U cilju bližeg upoznavanja sa stepenom poštovanja ljudskih prava na Kosovu i problemima sa kojima se suočavaju stanovnici Kosova, komesar federalne Nemačke vlade za ljudska prava i humanitarnu pomoć, g-din Gunter Nooke, u pratnji zamenika nemačkog Ambasadora na Kosovu, g-dina Eckart Blaurocka je posetio Ombudsperson Instituciju, kojom prilikom se sastao sa v.d. Ombudspersonom, g-dinom Hilmi Jashari.
Osim mandata Ombudspersona, nemačka delegacija je bila zaintresovana da čuje o problemima stanovnika Kosova, posebno manjinskih zajednica, uz poseban naglasak na srpsku zajednicu kao i o angažovanjima vlade Kosova u pravcu poboljšanja njihove pozicije.
V.d. Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari je obavestio komesara Gunter Nookea da glavni problemi na Kosovu nastaju kao posledica neadekvatnog funkcionisanja tri glavna vladajuća stuba, odnosno pravnog sistema, pravosuđa i administracije.
G-din Jashari je takođe izneo zabrinutost usled pravne konfuzije koja je stvorena na Kosovu, koja je nastala kao posledica implikacije pet pravnih sistema.
Među pomenutim temama je takođe bila i neadekvatna aktuelna definicija odgovornosti UNMIK-EULEX-VLADA koja po Jashariju stvara zabrinutost i izgubljenost među građanima Kosova onda kada treba da podnesu svoje žalbe i iznesu svoja pitanja i u velikoj masi doprinosi i povečanju neodgovornosti Vlade.
Obe strane su se dogovorile da vlada Kosova mora raditi više na podizanju socio-ekonomskog stepena kao i na nalaženju boljih načina informisanja građana o njihovim pravima.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll