REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

01.8.2007

Stanovnici sela na administrativnoj granici sa Srbijom zaboravljeni od strane vladinih institucija

Vršilac dužnosti Ombudspersona posetio sela Mučibaba i Lipovica
U toku posete selima Mučibaba i Lipovica u Gnjilanskoj opštini , vršilac dužnosti Ombudspersona, g. Hilmi Jashari je zaključio da institucije na Kosovu na lokalnom i centralnom nivou nisu učinili ništa kako bi obezbedili elemntarne uslove za život stanovnicima ovih krajeva.
„ Vodu nosimo na magrcima od zdenca koji se nalazi hiljadu metara daleko od seoskih kuća ali i zdenac nema dovoljno vode da bi zadovoljio potrebe stanovnika ovoga kraja“ rekao je Vehid Ibrahimi vršiocu dužnosti Ombudspersona.
Pre rata su na Kosovu u selu Mučibaba živele 53 porodice, a sada ih je samo 12, što je posledica stagniranja ekonomskog razvoja i nebrige vladinih institucija za ovaj kraj Kosova.
Ajka Selimi je navela da su se uslovi za život njene porodice i još nekih drugih porodica još više pogoršali nakon prekida pružanja socijalne pomoći.
U sobi bez izolacije, sa podom od betona, bez kreveta i pokrivača, živi porodica Ademi u selu Lipovica. Nečista lica dece, puna insekata traže milost, ali i ukazuju na nepostojanje elementarnih ljudskih prava, prava na egzistenciju.

Vršilac duđnosti Ombudspersona, g. Jashari je u prisustvu novinara pozvao lokalne i centralne institucije da što pre preduzmu hitne mere za reševanje problema stanovnika ovih sela, smatrajući to njihovom dužnošću i obavezom za pozitivano delovanje i intervenciju vlasti, u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava.

Ova je treća poseta Ombudspersona ovim krajevima na Kosovu a vršilac dužnosti Ombudspersona izrazio je brigu za nemarnost vladinih institucija u vezi njegovih preporuka koje se odnose na datu situaciju .

Osim Ombudsperson instituciji, stanovnici ovih sela su se obratili i vladi Kosova i lokalnoj upravi u Gnjilanu. Poseta saventika premijera koja je bila učinjena kao odgovor na njihove zahteve, nije pomogla u rešavanju mnogih problema sa kojima se suočavaju stanovnici kao što je: zdravstvo, obrazovanje, snabdevanje pijaćom vodom, infrastruktura puteva, javni prevoz i snabdevanje neophodnim prehrambenim artiklima.

porodica Ademi -Selo Lipovica

V.D Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari i direktor istrege g-din Veton Vula u toku sastanka sa stanovnicima sela Mučibaba

V. D Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari u taku stanku sa jednom samohranom majkom u selu Mučibaba
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll