REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

18.7.2012

Saopštenje Ombudsmana o zatvaranju deponije otpadaka

18 jul 2012 - Ombudsman, g. Sami Kurteshi, izražava njegovu zabrinutost, u vezi sa sredinskom situacijom stvorenom nakon zatvaranja deponoja otpadaka po opštinama, koja se menadžiraju od strane Kompanije za menadžiranje deponija na Kosovu (KMDK).

Institucija Ombudsmana (IO) istražila je način menadžiranjaovih deponoja od strane KMDK-ja i skrenula je pažnju odgovarajućih institucija i javnog menja u vezi sa povećanjem problema prilikom njihovog administriranja. Stanje se znatno pogoršalo jer u prvim časovima od 17. jula 2012. godine, deponije menadžirane od strane KMDK potpuno su zatvorene.
Imajući u vidu situaciju stvorenu lošim menadžiranjem otpadaka, kao i njihov uticaj na zagađivanje sredine, opasnost od oštećivanja, eksplozija i vatre, i šta više neposrednu opasnost na život i zdravlje građana, Ombudsman, ocenjuje neodgovornim ponašanja nadležnih autoriteta na lokalnom i centralnom nivou.
Imajući u vidu neuspeh odgovornih mehanizama na ispunjavanju njihovih zakonskih obaveza za administriranje i tretiranje otpadaka, kao i u cilju prevazilaženja situacije, Ombudsman poziva Ministarstvo sredine i prostornog planiranja i Ministarstvo za ekonomski razvoj, da preduzmu odmah mere za otvaranje deponija, evitiranje i saniranje stvorene situacije. Takođe poziva tužilaštvo i sud za uzimanje na zakonsku odgovornost svih odgovornih pojedinaca i institucija.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll