REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.1.2017

Saopštenje u vezi poteškoča i stanja dnevnih centara koji pružaju socijalne usluge za decu sa ograničenim sposobnostima u razvoju

Gore navedena organizacija, licencirana od strane Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, odvijala je njene aktivnosti u pružanju socijalnih usluga sa osnovom u zajednici, za decu sa ograničenim sposobnostima putem usluga u dnevnim centrima u opštinama Uroševac, Peč, Gnjilane i Prizren do kraja 2016. Godine, aktivnosti u kojima su učestvovali redovno 350 dece. Predstavnici NVO „ PEMA“ obavestili su Ombudmana da zbog finasijskih poteškoča ovi centri rizikuju da se zatvore i kao rezultat ovog stanja deca sa ograničenim sposobnostima više neče biti u mogučnosti da imaju korist od multidisciplinarnih i multisektorskih usluga, koje su pružene ovoj kategoriji dece do kraja 2016 godine.

Ombudsman je izrazio svoju duboku zabrinutost zbog zatvaranja ovih centara i naveo, između ostalog, da je situacija dece sa ograničenim sposobnostima na Kosovu teška. Deca sa ograničenim sposobnostima suočavaju se sa mnogim teškoćama i preprekama u svim oblastima života, uključujući i uživanje prava na socijalne usluge u zavisnosti od potreba. U oblasti obrazovanja, odnosno po školama, oni se suočavaju sa neadekvatnom infrastrukturom, nedostatkom osobnih pomočnika, učitelja koji će ih podržati kao i jako često individualnih obrazovnih planova, što im uskračuje puno uživanje prava na kvalitetno i sveobuhvatno obrazovanje, u skladu sa zakonom.

U oblasti zdravstva nailaze takođe na poteškoče što se tiče ostvarivanja prava na kvalitetne i besplatne zdravstvene usluge, jer oni nisu uvek u prilici da obezbede lekove i drugu opremu besplatno što bi im omogućilo da poboljšaju zdravlje, kreću slobodnije i vode dostojastveniji život.

Uključenje i pružanje socijalnih usluga u zajednici za ovu dece je takođe nepotpuna zbog nedovoljnog broja dnevnih centara. Šta više, na početku ove godine situacija u pružanju socijalnih usluga u zajednici je pogoršana, jer su se ovi centri zatvorili zbog nedostatka finansijske podrške.

Deca koja su dobijala ove usluge po dnevnim centrima, neće biti u mogučnosti da i dalje uživaju na njima ukoliko lokalne vlasti ne preduzmu odgovarajuće mere u ovom pogledu, kako bi ovi centri mogli nastaviti sa svojim radom.

Stoga, Ombudsman poziva centralne i opštinske vlasti, kao i druge koji mogu da pomognu u ovom pogledu, da ovim centrima pruže potrebnu podršku, uključujući i finansijsku, kako bi one bile u mogučnosti da nastave da pruže deci pomoć i adekvatne socijalne usluge kako bi se deci osiguralo socijalno integrisanje i ostvarivanje njihovih prava u skladu sa domaćim i međunarodnim pravnim standardima.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll