REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

02.11.2012

SARADNJA INSTITUCIJE OMBUDSMANA SA NVO –a NA PROMOVISANJU I ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA

2. novembar 2012. – Institucija Ombudsmana (IO), uz podršku Kancelarije Visokog Komesarijata za Ljudska Prava (OHCHR) na Kosovu, održala je okrugli sto “Saradnja IO-a sa NVO-a na promovisanju i zaštiti ljudskih prava”.

Na stolu, govoreno je o dosadašnjoj saradnji između IO-a i NVO-a u oblasti zaštite i promovisanju ljudskih prava. Takođe, diskutovano je o mogućnostima i oblicima saradnje ubuduće, gde je naglašeno da nivo saradnje treba da se podigne i ojara i dalje, konkretizirajući i koordinarjući aktivnosti.
Preporuke:
1. Da se poveća i ojača nivo saradnje IO-a sa NVO-a
2. Da se potpišu memorandumi saradnje sa ciljem konkretizovanja i koordiniranja saradnje i zajedničkihaktivnosti.
3. Povećanje (proširenje) kontakata i saradnje IO-a sa NVO-a u oblasti ljudskih prava
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja IO-a u Skupštini Kosova da bude jedina tačka dnevnog reda, koja bi se pratila diskusijom i direktnim prenosom
5. Godišnji izveštaj IO-a da se predstavi i diskutoje i na univerzitetskim prostorima, kao i sa NVO-a i civilnim društvom.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll