REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.11.2014

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST u vezi Rešenja Ustavnog suda Republike Kosova

Ombudsman Republike Kosova je, dana 13 novembra 2014 god. primio od Ustavnog suda Rešenje o neprihvatljivosti Zahteva u vezi Dekreta Predsednice Republike Kosova br. DKGJK -001– 2014, datuma 31 avgusta 2014 god. "o potvrđivanju nastavka mandata međunarodnim sudijama u Ustavnom sudu Republike Kosova“.


Ombudsman, na osnovu ustavnog definisanja, Rešenje Ustavnog suda smatra kao poslednju reč u pogledu pravne hijerarhije. Ali ta odluka nije i ne bi trebalo da bude konačna reč javne rasprave.


Ombudsman je pažljivo analizirao ovo Rešenje doneto od strane Ustavnog suda, istom pažnjom kojom je sastavljen zahtev u vezi navedenog slučaja. Detaljna analiza (u prilogu ove izjave) naglašava pravne praznine i skoro potpuni izostanak obrazloženja u ovom rešenju.


U značajnom smislu, najočigledniji primer nedostatka obrazloženja pojavljuje se u tvrdnji Suda, u Rešenju da je Dekret predsednice u skladu sa onim što se zahteva u sadržaju međunarodnog sporazuma (vidi Rešenje, stav 41). Ova tvrdnja Suda nije praćena nijednim argumentom, nijednim navođenjem specifičnih odredbi sporazuma, na koju tvrdi da se zasniva isto, kao i ne daje odgovor nijednom od argumenata koji su izneti od strane Ombudsmana o ovom pitanju.


Pitanje upućeno Ustavnim sudom putem zahteva koji je podnet od strane Ombudsmana, sastoji se upravo u tome da li je odstupanje Dekreta Predsednice od relevantnih ustavnih odredbi zapravo u skladu sa onim što se zahteva u sadržaju međunarodnog sporazuma. Ovu tačku, Ombudsman je osporio uz dugo i detaljno pravno objašnjenje u njegovom zahtevu. Činjenica da je sud odlučio da razmotri ključno pitanje jednog slučaja sa samo jednim kratkim stavom, bez obrazloženja, bez citiranja, i ne odgovarajući nijednom argumentu podnosioca zahteva o ovom pitanju, pokazuje uznemirujuće siromaštvo pravne izrade, i zanemarivanje standarda pravičnog i nepristrasnog suđenja.


U okviru pravne, intelektualne i institucionalne obaveze za  obrazloženje odluka, i Ustavni sud je povezan sa proverljivim standardima. Ova obaveza suda je u saglasnosti sa pravom podnosioca zahteva da izrazi svoje mišljenje u vezi pitanja. Ombudsman, kao podnosioc zahteva u ovom procesu, uživa  subjektivno pravo da zahteva od suda, ne samo da donese obrazloženu odluku, već i da se u obrazloženju odluke pridržava normativnom tekstu koji je ozakonjen na demokratski način. Naspram takvog Rešenja, Ombudsman ne samo da ima pravo, već i obavezu, da skrene pažnju javnosti i da pokrene javnu raspravu o lošoj pravnoj performansi najvišeg suda u zemlji, i o pitanju Dekreta Predsednice.
_____________________________________


[1]Vidi Zahtev Obudsmana, II deo, pod nazivom „Produženje mandata troje međunarodnih sudija bez predloga iz Skuptšine, ne opravdava se sadržajem međunarodnog sporazuma 2014 godine između Republike Kosova i Evropske Unije“, str. 10-22.


   • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll