REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

29.5.2015

SAOPŠTENJE OMBUDSMANA U VEZI IZVEŠTAJA EX OFFICIO Br. 498/2014 SA PREPORUKAMA

Dana 29. maja 2015.god. – U junu 2014. godine, u delu Severne Opštine Mitrovice, postavljeno je niz fizičkih barijera na i pored mosta preko reke Ibar, kao i na različitim ulicama Mitrovice, delimično na inicijativu, u prisustvu i pod nadzorom različitih državnih organa. Od tog vremena, nije preduzeta nijedna radnja od strane javnih institucija u vezi sa ovim radnjama.

Ombudsman je procenio da je nedostajalo tretiranje, i ustavna i pravna analiza u vezi ovih gradnji, takozvanih "Park Mira", “Trg Cara Lazara”, “Trg Adem Jashari” i “Trg OVK”, u Severnoj opštini Mitrovice. Zbog toga, Ombudsman je odlučio da pokrene istragu na sopstvenu inicijativu o ovom pitanju zbog dva glavna cilja: (1) da proceni da li gore navedene izgradnje predstavljaju kršenje Ustava Republike Kosovo, posebno prava na slobodu kretanja, prema lokalnim i međunarodnim standardima o ljudskim pravima, i (2) da daje preporuke nadležnim organima na osnovu ove procene. Na osnovu pravne analize u vezi ovog slučaja, OmbudsmanKonstatuje da:

(1)    Trg "OVK" i Trg "Adem Jašari" ne predstavljaju nikakvo ograničenje prava na slobodu kretanja. Ali, obzirom da nisu građeni u skladu sa zakonom, ove izgradnje su protivzakonite. 

(2)    Izgradnja “Parka mira" i "Trga Cara Lazara" predstavljaju ne samo kršenje zakona, već i kršenje Ustava i međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima, odnoso kršenje prava na slobodu kretanja.

(3)    G. Marko Đurić učestvujući aktivno i konkretnim postupcima u geoetničkoj podeli teritorije Republike Kosova, odnosno grada Mitrovice, kršio je Ustav i zakone Republike Kosova kršeći u ovom slučaju pravo na slobodu kretanja pojedinaca u teritoriji Republike Kosovo, i zato "predstavlja pretnju za nacionalnu bezbednost javnog reda … u Republici Kosovo”. (Zakon 04/L-219 o strancima, clan 31.1).

(4)    Gradonačelnik Opštine Severne Mitrovice, g. Goran Rakić, i predsednica Skupštine opštine Severne Mitrovice, g-đa Ksenija Božović, nisu u potpunosti uspeli da sarađuju sa drugim opštinskim zvaničnicima

Na osnovu ovih konstatacija, i u skladu sa članom 135, stav. 3 Ustava Republike Kosovo, i članom 16. stav 1 Zakona o Ombudsmanu, Ombudsman


preporučuje da:(1)    Administrativna kancelarija Opštine Severna Mitrovica i Vlada Republike Kosova, u najkraćem roku, da uklone "Park mira" iz glavnog mosta na reci Ibar, i da zaustave radove na "Trgu Cara Lazara", i vrate put na prethodno stanje, dozvoljavajući slobodno kretanje na ovom mostu, kako za pešake, tako i za vozila.

(2)    Administrativna kancelarija Opštine Severna Mitrovica i Vlada Republike Kosova, u najkraćem roku, da uklone sve fizičke prepreke izgrađene kod "Bošnjačke Mahale", i na ulazu u selu Suho Dol, odnosno “Trgu Adem Jashari” i “Trgu OVK”.


(3)    Protiv svih lica odgovornih za gradnju "Parka mira", a posebno protiv njihovih lidera, predsednika Rakić i gospodina Marko Đurić, da se preduzmu mere predviđene zakonom zbog kršenja Ustava i važećih zakona, uključujući i krivično gonjenje.

(4)    Da Vlada Republike Kosovo odbije ulazak na teritoriji Republike Kosovo stranom državjaninu Marko Đurić, na osnovu Zakona o strancima, člana 31.1 (“Stranac može biti dozvoljen da uđe u Republiku Kosovo . . . ukoliko on [između ostalog] ne predstavlja pretnju za nacionalnu bezbednost javnog reda i javnog zdravlja u Republici Kosovo”, i člana 32.1 (“Stranac, koji ne ispunjava uslove za ulazak, utvrđenim u članu 31 ovog zakona, odbijen mu je ulazak na teritoriju Republike Kosovo”.)

Predsednik Rakić i predsednica Božović da preduzimaju sve neophodne mere da sarađuju na odgovarajućem nivou sa drugim opštinskim zvaničnicima

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll