REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

13.1.2012

SAOPŠTENJE - U VEZI SA JUČERAŠNJIM HAPŠENJEM ZVANIČNIKA MINISTARSTVA ZA ZDRAVSTVO

13. januari 2012 – Napori i insistiranje da se uspostavi red i zakon u svakom polju života i borba protiv negativnih pojava diktiraju postupke koji, uprkos potrebi izvršavanja, kao i obavezi da budu javni, zahtevaju i profesionalizam, i radnu etiku, i odmerenost.

Jučerašnje hapšenje zvaničnika Ministarstva za zadravstvo na radnom mestu i njihovo pojavljivanje sa vezanim rukama uz prisustvo kamera je jedna vrsta javnog linča, pre nego što pravda kaže svoju reč.
Pravno, niko nije kriv, sve dok neki sud ne donese konačnu olluku o tome. Građani Kosova svedoci su hapšenja a zatim oslobađanja uhapšenih kao nevinih..
U takvim okolnostima, kada se od hapšenja stvaraju medijski spektakli, reč je o kršenju dostojanstva, kršenju radne etike i od strane mehanizama koji vrše hapšenje, i od strane medija koja emitiraju slike.
Ombudsman Sami Kurteshi zahteva sa upornošću da slučajevi o kojima postoje osnovana sumnja, tretiraju do kraja po zakonu da bi pravda bila na mestu. Ombudsman izražava zabrinutost da se ovo dešava na Kosovu, sada već nekoliko puta, iako je skrenuta pažnja putem internog i javnog komuniciranja, protiv ovih protivzakonskih radnji.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll