REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

12.2.2012

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

12. februar. 2012. godine – Narodni Advokat, g. Sami Kurteshi izražava svoje žaljenje za izgubljene živote i takođe izražava svoje saučešće porodicama i rodbini žrtava. Narodni Advokat takođe izražava zabrinutost za zatrpane osobe tokom tragedije u selu Restelica, opština Dragaš koja se desila kao posledica pada snežne lavine. Situacija stvorena kao posledica vilikih padavina i hladnog vremena koje prevladava tokom ovih dana je stvorila izvanredno i teško stanje na mnogim delovima zemje, a posebno na planinskim predelima.
Narodni Advokat ceni angažovanje i privrženost pripadnika Kosovskih snaga bezbednosti i ostalih institucija i građana radi suočavanja sa ovom teškom situacijom.
Narodni Advokat je na početku snežnih padavina kontaktirao največe institucije zemlje radi procene da li je potrebno da se preduzimaju urgentne ili izvanredne mere, što bi uticalo na opštu mobilizaciju institucija i građana.
Imajuči u obzir otežane uslove i teško stanje koje je stvoreno tokom ovih dana, Narodni Advokat poziva sve največe institucije zemlje da ponovno procene stvorenu situaciju i da preduzimaju sve moguče mere da bise građanima pomoglo tokom ovih dana.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll