REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

12.1.2015

Reagovanje Ombudsmana na izjavu premijera Republike Kosova

Priština, 12 januar 2015 god. - Premijer Isa Mustafa je na društvenoj mreži Facebook, javno rekao da izjava Ombudsmana u vezi izjave ministra Aleksandra Jablanović ima ‘političku konotaciju’.


Podsećamo premijera da Zakon o ombudsmanu, član 16. stav 1.3, predviđa da je jedna od odgovornosti Ombudsmana “da obelodani prava čoveka i pokuša da se bori protiv svih oblika diskriminacije pomoću podizanja svesti, naročito preko informisanja i edukacije, a i preko medija”.


Reč "zver" je deo šovinističkih kampanja i kampanje mržnje Miloševićevog aparata prema određenoj etničkoj grupi. Kada Ombudsman javno osuđuje upotrebu te reči, sada izgovorenoj od strane jednog člana Vlade Republike Kosova, ne bavi se “ocenjivanjima političkih izjava”, već upravo vrši svoju dužnost “da se izbori protiv svih oblika diskriminacije” […] preko medija”. I ispunjava svoje obećanje i zakletvu datu pred građanima i pred zakonom.


Prilično je ironično da premijer Mustafa pokušava da uputi Ombudsmana u ispunjavanju svojih dužnosti, kada lično g. Mustafa ili ne želi, ili ne zna, ili ne sme da ispuni svoje dužnosti i odgovornosti kao šef Vlade. Ne preduzimanje mera protiv ministra Jablanović je primer ovog neuspeha. U suprotnom, Ombudsman u svom profesionalnom radu ne prihvata bilo kakvo mešanje sastrane, pa bilo to i od premijera Mustafe.


Pokušaj premijera Mustafa da reakcije na izjave ministra Jablanović preorijentiše u diskusiji o "učešću Srba u vladi koji su rođeni, ili onih koji žive na Kosovu", je namerno i tendenciozno odstupanje, onoliko koliko je i cinično.


Ombudsman nikada nije negirao pravo srba sa Kosova da služe narodu. Naprotiv, Ombudsman ne samo da pozdravlja učešće svake zajednice, uključujući i srpsku zajednicu u Vladi i svakom segmentu života na Kosovu, ali i upozorava u slučaju da se to ne vrši u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Međutim za Ombudsmana je nedopustivo da jedan član Vlade, iz redova bilo koje zajednice, bilo većinske ili manjinske, ne prihvati Republiku Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu. Nijedan demokratski narod na svetu ne bi prihvatio da bude zastupljen od strane nekog ko negira postojanje države, za koju se tvrdi da joj treba služiti. Narod Republike Kosova nije i ne treba da bude drugačiji u ovom smislu.


U njegovom objašnjenju o tome šta je rekao, ministar Jablanović, ne samo da se nije izvinio za jezik mržnje koji je upotrebio, već je nastavio dalje. On je ponovio još jednom diskriminatorski i uvredljiv izraz "zver". Štaviše prebacio je teret krivice na NATO za sve žrtve i nestala lica tokom rata na Kosovu, pokušavajući da namerno negira objektivne činjenice, koje su prihvaćene legalno i javno o ratnim zločinima počinjenim na Kosovu od strane srpske države.


 


Ombudsman traži od premijera Republike Kosova da preduzme postupke predviđene Ustavom i zakonom i odmah razreši g. Jablanovića sa svakog položaja u institucijama Republike Kosova zbog upotrebe jezika mržnje prema određenoj grupi ljudi, kao i što negira državnost Republike Kosova.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll