REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

22.1.2008

Razjašnjenja u vezi mandata vršioca dužnosti Ombudspersona

Vršilac dužnosti Ombudspersona na Kosovu, g-din Hilmi Jašari (Hilmi Jashari) je danas odgovorio na nedavno saopštenje izdato od strane UNMIK-a u vezi trenutnih nadležnosti vršioca dužnosti Ombudspersona.
Vršilac dužnosti Ombudspersona je iskoristio ovu priliku kako bi se zahvalio SPGS-u, Joakimu Rikeru (Joachim Rücker) na podršci Ombudsperson instituciji i naveo da je u zadnjem periodu saradnja između Institucije i UNMIK-a znantno poboljšana.
U svakom slučaju, on je takođe osetio potrebu da javnosti i osobama koje traže pomoć Institucije objasni da je nakon proglašenja UNMIK uredbe broj 2006/06 o Ombudsperson instituciji, došlo do određenih zabuna po pitanju nadležnosti Institucije da istražuje žalbe protiv UNMIK-a. „Mnogi ljudi su nas kontaktirali nakon UNMIK-ovog saopštenja za medije i iz tog razloga osetili smo potrebu da razjasnimo našu poziciju“, rekao je g-din Jašari.
Pod ranijom UNMIK uredbom broj 2000/38 o Osnivanju Ombudsperson institucije, međunarodni Ombudsperson, imenovan od strane SPGS-a, bio je nadležan da razmatra žalbe o navodima kršenja ljudskih prava protiv UNMIK-a i lokalnih organa vlasti. Nakon proglašenja UNMIK uredbe broj 2006/06, kojom je predviđeno da Skupština Kosova izabere lokalnog ombudspersona, izgledalo je da su nadležnosti Ombudsperson institucije bile ograničene na razmatranje žalbi protiv PIS-a. To je potvrđeno i u pismu upućenom vršiocu dužnosti Ombudspersona od strane bivšeg ZSPGS-a, Stivena Šuka (Stephen Schook) u avgustu 2006. godine, koji je naveo da se Ombudsperson institucija sada mora fokusirati na razmatranje žalbi protiv privremenih institucija samouprave a da Savetodavni odbor za ljudska prava UNMIK-a, osnovan UNMIK uredbom broj 2006/12, sada ima mandat da se bavi navodima o kršenjima ljudskih prava od strane UNMIK-a. Sa druge strane, brojni zahtevi upućeni UNMIK-u od strane v.d. Ombudspersona u vezi rada na postojećim žalbama protiv UNMIK-a su ostali bez odgovora.
Tokom poslednjih meseci,UNMIK je trećim stranama naveo da je v.d. Ombudspersona zadržao nadležnosti međunarodnog Ombudspersona, definisane u UNMIK uredbi broj 2000/38 sve dok novi Ombudsperson ne bude imenovan od strane Skupštine Kosova. U tom kontekstu, UNMIK se pozvao na član 19.2 UNMIK uredbe broj 2006/06, koji navodi da „Lica koja su na dužnosti zamenika Ombudspersona u vreme stupanja na snagu ove Uredbe ostaju na položaju i vrše nadležnosti i odgovornosti u skladu sa izmenjenom i dopunjenom UNMIK uredbom broj 2000/38 […] do uspostavljanja Ombudsperson institucije“, odnosno dok lokalni Ombudsperson ne bude izabran od strane Skupštine Kosova.
Do ovog momenta, niko i ništa nije nagoveštavalo da „nadležnosti i odgovornosti“ navedene u članu 19.2 UNMIK uredbe broj 2006/06 obuhvataju i mandat o nastavku istraživanja žalbi protiv UNMIK-a. Iz tog razloga, Ombudsperson institucija nije primala žalbe o navodima kršenja ljudskih prava od strane UNMIK-a od februara 2006. godine. „Ove žalbe su se nalazile u veoma nepovoljnoj situaciji jer novoosnovani Savetodavni odbor za ljudska prava još uvek nije funkcionisao“, naveo je v.d. ombudspersona, g-din Jašari. Zaista, Savetodavni odbor je počeo sa svojim radom tek krajem 2007. godine.
Po rečima g-dina Jašarija, on je zadovoljan što je UNMIK razjasnio određena pitanja vezana za mandat Ombudsperson institucije.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+381 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll