REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

22.3.2012

REAGOVANJE U VEZI SA KOMENTARIMA I PREPORUKAMA IZ JAVNE RASPRAVE “SPROVOĐENJE ZAKONA PROTIV DISKRIMINACIJE” (15.12.2011) U MEDIJSKOM CENTRU U ČAGLAVICI

Mart 2012 - Institucija Ombudsmana je preko elektronske pošte primila komentare i preporuke donetih iz organizovane debate od strane Medijskog Centra u Čaglavici u vezi sa sprovođenjem Zakona protiv diskriminacije.

Takođe, u vezi sa tokom debate dobili smo informaciju od predstavnika IO-a koji su bili tu prisutni, g. Bogoljub Staletović, zamenikadvokata u IO, i gđa. Merita Syla, pravna savetnica, kao i pratili smo link web stranice Medijskog Centra, za transkript iz ove rasprave.
IO reaguje u vezi sa zaključcima i preporukama donetim iz ove rasprave, koje, kao i rasprava u većini vremena, izlaze van konteksta teme koja je bila određena, prenevši fokus diskusija od sprovođenja Zakona protiv diskriminacije, na optužbe protiv Ombudsmana, neosnovane i politički motivisane.
U donjem delu naći ćete primedbe i neslaganja IO-a sa nizom protivurečnosti i netačnosti u konstatacijama i preporukama koje ste doneli iz debate u Medijskom Centru.
Komentar d koji se tiče načina kako je formirana Kancelarija Ombudsmana je netačan! Hronološki tok zakonske osnove stvaranja i funkcionisanja Institucije Ombudsmana, možete naći u http://www.ombudspersonkosovo.org/new/?id=1,53,53,53,a
Komentar f je nejasan! Vi niste odredili ni instituciju, niti vrstu i broj žalbi, na koje se pozivate kao “jedan mali broj žalbi građana”. Institucionalna odgovornost pada na svaku instituciju ponaosob, onako kako i individualna odgovornost, zato su nazivi institucija i podeljene odgovornosti, na osnovu normativnih akata.
Komentar h vuče krajnju liniju za naziv diskriminacija i etničko čišćenje. Kosovu je to poznato i pretrpela je od etničkog čišćenja tokom perioda rata 1998-1999. Današnje okolnosti na Kosovu, kao jedne parlamentarne i demokratske Republike, ne daju argumenat za upotrebu takvih paralelizama.
Komentar k konstatuje “Ombudsman ne radi dovoljno efikasno, niti kvantitativno, niti kvalitetno”. Na osnovu kojih mernih indikatora i parametra daje se jedna takva konstatacija?! Ako je ova konstatacija izgrađena na osnovu politički motivisanih optužbi (uključujući i diskusije nekih od panelista u vašoj debati) onda to devalvira konstruktivnost debate i zaključaka i preporuka proizašlih iz debate.
Komentar l koji se poziva na diskriminaciju srpske zajednice, takođe konstatuje, ali ne daje argumente, osim političkih stereotipa!
Komentar m je potpuno nerazumljiv i netačan! Kašnjenja prilikom izbora zamenika ombudsmana nikada nisu imala etnički motiv. Onako kako predviđa Ustav Republike Kosova i Zakon o Ombudsmanu, imenovanje Ombudsmana vrši se od strane Skupštine Kosova, tako i zamenika ombudsmana, među kojima jedan je srbin, jedan od drugih zajednica, kao i jedna žena. Glasanje o petoro zamenika vrši se u grupi i nikada nije bilo neko protivljenje u vezi sa zamenikom ombudsmana srpske nacionalnosti ili drugih nacionalnosti.
Takođe u priloženom materijalu, tri od ukupno sedam preporuka rasprave o Zakonu protiv diskriminacije fokusirane su kod Ombudsmana!
Preporuka c je uopštena i ne objašnjava u kom smislu se traži veća transparentnost! Rad Ombudsmana odvija se u skladu sa Ustavom Republike Kosova i Zakonom o Ombudsmanu, koji pored radnog dela o kome se obaveštava javnost preko izveštaja, saopštenja, publikacija i dr, ima i odgovornost koja je vezana sa poverljivošću. Transparentnost Ombudsmana obuhvata menadžerski i budžetski aspekat, i svakako substancijalni aspekat rada, do tamo gde se ne diraju i oštećuju interesi stranaka koje se žale.
Preporuka d proizlazi bez smisla i nelogična kada se u isto vreme pozivate “Ombudsmanu i Narodnom advokatu”, kao što se pozivate skoro u celom tekstu! Stavljamo vam do znanja da na osnovu Ustava Republike Kosovo (poglavlje XII) ima jedan Avokat i Popullit (to je tačan naziv na albanskom jeziku, na srpskom jeziku Ombudsman i na engleskom jeziku Ombudsperson) i petoro zamenika ombudsmana, onako kako predviđa Zakon o Ombudsmanu.
Izdvajanje u preporuci jedne grupacije, pozivom za intenziviranje saradnje sa njim, čini diskriminaciju svoje vrste! Niko nema pravo da privileguje, kao što nema pravo da mimoilazi jednu grupaciju od neke druge.
IO je otvorena za sve građane Republike Kosovo bez razlike, da sprečava i identifikuje kršenje ljudskih prava, kao i da bi promovisala i unapredila ljudska prava i slobode. Svakako saradnja u oblasti ljudskih prava je dobrodošla i potrebna sa svima onima koji žele da daju njihov doprinos u oblasti ljudskih prava, bez pokušaja za političku zloupotrebu.
Na kraju, sa žalenjem konstatujemo da nijedan od komentara i preporuka iz debate u Medijskom Centru u Čaglavici ne doprinose u rad Ombudsmana, niti u sprovođenju Zakona protiv diskriminacije, za šta je pozvana na raspravu Institucija Ombudsmana.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll