REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

17.3.2015

REAGOVANJE OMBUDSMANA

Priština, 17. mart 2015.god. – U izjavi datuma 9. mart 2015.god. Omdusman je obavestio javno mnjenje o istragama koje se odvijaju u vezi učešća predsednika Ustavnog suda Enver Hasani, u Slučaju KO115/14. za produženje mandata tri međunarodnim sudijama. Prema jednom internom memorandumu Misije EULEX, objavljen u časopisu Priština Insight, kao i prema tvrdnji samog predsednika Hasani u emisiju Betimi për Drejtësi, (Zakletva za pravdu), proizilazi da je g. Hasani bio u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Evropske Unije i Misije EULEX, kako bi obezbedio upravo produženje mandata koje Ombudsman osporava. Ova činjenica je predstavljala jasan sukob interesa. Međutim, umesto da sebe isključi iz učešća u postupku u predmetu, on je imenovao sebe za člana Veća za razmatranje.


U cilju otkrivanja prirode, nivoa, sadržaja i trajanja kontakata između predsednika Hasani sa zvaničnicima EU i Misije EULEX, Ombudsman je uputio niz pitanja četiri lokalnim i međunarodni zvaničnicima koji su bili uključeni u ovo pitanje: predsednici Republike Kosova, Atifete Jahjaga; specijalnom predstavniku Evropske Unije, g. Žbogar; šefu Misije EULEX-a, g. Meucci, kao i lično predsedniku Ustavnog suda, g. Enver Hasani. U vezi ovih pitanja, Ombudsman, je 9. marta, izjavio kao u nastavku:


„Ombudsman je četiri odgovornim zvaničnicima dao sve mogućnosti, u skladu sa zakonom, da odgovore na njegova pitanja u redovnu međuinstiticionalnu komunikaciju. Predsednici Jahjaga i g. Žbogar, Ombudsman se obratio tri puta sa istim pitanjima. Ali svi odgovorni zvaničnici, ili su potpuno ignorisali pisma koja su dostavljena od strane Ombudsmana, ili su kategorično odbili da odgovore na njegova pitanja. Ovaj potpuni neuspeh saradnje, prema Zakonu o Ombudsmanu, "smatra se ometanjem rada Ombudsmana".


Ombudsman ponovo potvrđuje da su sve ove tvrdnje bile, i nastavljaju da budu potpuno istinite. Ovo se dokazuje objavljivanjem kompletne prepiske Ombudsmana sa četiri zvaničnika, uključujući kategorična odbijanja predsednice Jahjaga i Specijalnog predstavnika Žbogar da odgovore na pitanja Ombudsmana.


Tvrdnja Kancelarije predsednice da su "odgovori na pitanja Ombudsmana pravovremeno dati", je neistinita. Ombudsman je podneo predsednici Jahjaga šest konkretnih pitanja u vezi ovog pitanja, i predsednca Jahjaga je odbila da odgovori makar na jedno pitanje, navodeći da "Predsednica Republike Kosova ne komentariše rad drugih nezavisnih i stručnih institucija, posebno rad Ustavnog Suda". Ovo kategorično odbijanje da odgovori na pitanja Ombudsmana predstavlja jasno kršenje Ustava Ustava Republike Kosova, koji jasno definiše da:“Bilo koji drugi organ ili institucija, koja sprovodi legitimnu vlast u Republici Kosovo je dužna da odgovori na zahteve Ombudsmana i da mu/joj predstavi sva dokumenta I informacije koje su od njega zatražena u saglasnosti sa zakonom”. Takođe, u skladu sa Zakonom o Ombudsmanu, odbijanje ili neuspeh da sarađuju sa Ombudsmanom "smatra se ometanjem njegovog rada". Ovo je jezik zakona.


Što se tiče Specijanog predstavnika Žbogar, nepobitna je i dokumentovana činjenica da je on, kao i predsednica zemlje, u svoje ime, i u ime šefa EULEX-a Meucci kategorički odbio da odgovara na postavljena pitanja, izjavljujući da "bi bilo neprikladno da ja komentarišem vašu samoinicijativu  ex-officio  o aktivnostima predsednika Ustavnog suda“. Stoga, kada Kancelarija Evropske unije tvrdi da smo "mi pravovremeno i na odgovarajući način odgovorili " i  da "smo ogovorili u okviru našeg relevantnog mandata" , oni namerno kriju od javnosti činjenicu da je Specijalni predstavnik g. Žbogar, odbio da odgovori na podneta pitanja.


Nažalost, ovim odbijanjem predsednice i Specijalni predstavnika, zajedno sa nedavnim izjavama kabineta predsednice i Kancelarije Evropske unije, dostigli najnižu tačku javne odgovornosti u Republici Kosovo, gde su visoki zvaničnici, lokalni i međunarodni, postali toliko netrasparentni, da pokušavaju da kriju i samu činjenicu njihove netransparentnosti.


U srži ovog slučaja, ostaje veoma jednostavno pitanje: Šta tu ima da se sakrije? Zašto Predsednica Jahjaga i Specijalni predstavnik Žbogar odbijaju da odgovore na pitanja, koja su izuzetno jednostavna i jasna o njihovim kontaktima sa predsednikom Hasani, po ovom pitanju? Koje informacije, komunikacije i dokumente kriju oni? Zašto u njihovim zadnjim izjavama isti pokušavaju da kriju i svoje potpuno odbijanje saradnje u vezi ovih istraga?


Građani imaju pravo da budu obavešteni o ovom pitanju, i Ombudsman ne namerava da ćuti dok se sve činjenice ne iznose pred javnost.


Stoga, Ombudsman poziva još jednom četiri zvaničnika da u potpunosti odgovore na podneta pitanja. Ombudsman, posebno poziva predsednicu Jahjaga da poštuje Ustav i dostavi sve potrebne informacije i dokumentaciju u vezi sa ovim pitanjem.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll