REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.11.2016

Prezentacija nalaza izveštaja "Naš glas" - Istraživanje koje je sprovedeno od strane Save the Children na Kosovu, u saradnji sa Institucijom Ombudsmana

Save the Children na Kosovu, u saradnji sa Ombudsmanom, su dana predstavili nalaze izveštaja "Naš glas", istraživanje koje je sprovedeno širom zemlje, i koje predstavlja ono što misle i osećaju 1588 mladih iz 20 opština, starosti 12-16 godina.

Izveštaj "Naš glas" donosi nalaze u vezi mišljenja dece o raznim pitanjima koja utiču na njih, kao što su nasilje, zlostavljanje, znanje o pravima, školski troškovi, budućnost i druga pitanja, koja u sebi obuhvata Konvencija o pravima deteta.

Cilj ovog izveštaja je da se ovi nalazi distribuiraju i da dopru do odraslih, koji imaju uticaj u odlučivanju o pitanjima koja se tiču dece, da razmotre ista pitanja i da postupaju na njihovo rešavanje.

Prezentacija ovog izveštaja, odnosno nalaza i preporuka je vršena od strane predstavnika organizacije Save the Children, g. Ahmet Kryeziu, direktor Save the Children na Kosovu, koji je naglasio važnost uključivanja mišljenja dece u donošenju odluka. "Sva deca imaju pravo da slobodno izraze svoje stavove, probleme koji ih uznemiraaju. Deca nemaju mogućnost da nametnu drugima da slušaju njihov glas, prema tome dužnost je odraslih da slušaju, uzimaju u obzir i poštuju stavove dece u odlukama koje utiču na njih.

Dok, g. Hilmi Jashari, Ombudsman je u svom govoru rekao da, uprkos naporima i napretku, koji je postignut, zaštita i adekvatno poštovanje prava deteta ostaje i dalje izazov, koji zahteva stalnu pažnju i posvećenost institucija Kosova. On je istakao značaj podsticanja dece da se čuje njihov glas, kao što je izrazio posvećenost institucije kojom on rukovodi da sluša njihova mišljenja, stavove i uznemirenja o svim problemima sa kojima oni mogu da se suočavaju svaki dan ne samo u školi, već i na ulicama i drugim mestima, kako bi IO preduzeo odgovarajuće postupke ka njihovom rešavanju.

U predstavljanju nalaza izveštaja "Naš glas" učestvovali su i predstavnici “Respect our Rights (ROR)” ("Poštujte naša prava (ROR)", grupa koja je osnovana i podržana od strane Save the Children na Kosovu, kako bi se identifikovali prioriteti za decu i kako bi se pokrenuli pitanja o problemima koja uznemiravaju decu. Predstavnici ove grupe naveli su da sva deca imaju pravo da izraze svoje mišljenje i da ozbiljno budu shvaćeni od strane odraslih, u školi, kod kuće ili u bilo kom nivou državnih organa, kojima se oni mogu obratiti.

U izveštaju se navodi da 86,4% anketirane dece navode da žele da imaju veći uticaj na pitanjima koja ih uznemiravaju. Za više informacija u fokus grupama koje su organizovane od strane Save the Children, jedno dete grupe RoR naglasio je: "Pitaju nas, konsultuju nas, ali nikad ne postupaju onako kako mi kažemo da treba da se postupa". Prema jednom drugom nalazu prozilazi da 63,4% dece izjavlju da su se osečali očajnim za duži vremenski period. U prilog ovog zaključka, jedan od članova grupe RoR naglasila je: U školi, nastavnici imaju ovlašćenje da te pohvale i da te ponižavaju. Jednom sam pitao nastavnika za nešto, i nastavnik je ponovio moje pitanje pred svim učenicima, i spomenuo moje ime. Zbog toga sam se dugo vremena osećao lose." Ovi i drugi nalazi su izneti detaljno u izveštaju "Naš glas"

Nakon prezentacije nalaza i uvodnih reći, nastupila je otvorena diskusija predstavnika organizacije Save the Children, predstavnika Ombudsmana, grupe mladih ROR, predstavnika međunarodnih kancelarija i ambasada na Kosovu, centralnih i lokalnih institucija, kao i drugih organizacija za zaštitu prava deteta, koji su bili prisutni ovom prilikom.

U zaključku, je konstatovano da Skupština, Vlada, opštine i škole treba da stvore povoljnije strukture koje će uzeti u obzir mišljenje dece i koje će obezbediti da će se ovi stavovi uzeti u obzir prilikom donošenja svih odluka koja se tiču dece.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll