REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.9.2005

Predstavnici Ombudsperson Institucije su doprineli postizanju prekida štrajka gladu u maloletnickom pritvornom centru u Lipljanu

PRIŠTINA, Kosovo – Predstavnici Ombudsperson Institucije na Kosovu (OIK) su u sredu, 9. novembra 2005. godine posetili maloletnički korektivni centar u Lipljanu nakon što su saznali informaciju da je „grupa“ maloletnika u pritvornom centru stupila u štrajk glađu jer su smatrali da su njihova prava prekršena od strane korektivnog osoblja.

OIK predstavnici su se sastali sa tri (3) maloletna protestanata, koji su svoj štrajk glađu započeli 2. novembra 2005. godine. OIK predstavnici su naveli da je svo troje zatražilo od korektivnog osoblja da im vrati lične stvari, koje je zatvorsko rukovodstvo oduzelo od njih tokom skorašnje rutinske kontrole. Oni su takođe naveli da su bili maltretirani tokom ovih turinskih kontrola, pozivajući na prikladnu primenu odredbi o relevantim disciplinskim merama nad maloletnicima.

U odvojenim razgovorima sa svakim od gore pomenuta tri maloletnika, OIK predstavnici su ugovorili prestanak štrajka glađu kako bi nastavili sa kompletnijom istragom u vezi njihovih navoda. OIK predstavnici su potvrdili da je danas u 10:00 časova štrajk glađu stvarno prekinut.

OIK osoblje su za danas dogovorili sastanak sa šefom maloletničkog pritvornog centra u Lipljanu.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll