REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

02.5.2017

Predstavnici Ombudsmana posetili su Akademiju Kosova za javnu bezbednost

Predstavnici Ombudsmana (IO), konkretno zamenica Ombudsmana gđa. Shqipe Mala, u pratnji pravnog savetnika g. Arbër Berisha, posetili su Akademiju Kosova za javnu bezbednost (AKJB), gde su dočekani od strane Generalnog direktora g. Ismail Smakiqi.

Cilj ove posete bila je zajednička diskusija o mogućnostima saradnje i bliskog upoznavanja sa razvojima u Akademiji i među-institucionalna saradnja u budućnosti između ove dve institucije.

Tokom posete, g. Smakiqi direktor upoznao je predstavnike IO sa delokrugom i poslednjim razvojima u Akademiji, kao što su obuke i druge aktivnosti koje se odnose na oblast bezbednosti, uključujući sve periode od njenog osnivanja do danas.

Sa posebnim osvrtom na sastanku je diskutovano o obrazovanju kadeta i studenata Akademije, u pogledu poštovanja ljudskih prava, koja su garantovana ustavom zemlje, kao i međunarodnim sporazumima i instrumentima, koji se primenjuju u Republici Kosovo.

Obe strane su se složile da se angažuju u intenziviranju saradnje između ove dve institucije, u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda, primene zakona i jačanja vladavine prava u našoj zemlji.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll