REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.10.2012

Predsednik Skupštine posetio je Instituciju Ombudsmana

Priština, 09. 10. 2012 - Ombudsman, Sami Kurteshi , zajedno sa zamenicima i saradnicima primio je na posebnom susretu Predsednika Skupštine Republike Kosovo, dr. Jakup Krasniqija, sa njegovim savetnicima i službenicima podržavajućeg osoblja . Susret se usredsredio na rad, izazove i teškoće koje ima IO na ispunjavanju misije i nadležnosti koje ima.
Ombudsman je zahvalio čelnika Parlamenta na poseti , smatrajući je kao dokaz podrške Skupštine za IO, na izvršavanju ustavne i zakonske misije na nadziranju i zaštiti ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca. Tokom ovog susreta g. Kurteshi je objasnio unutrašnju strukturu institucije i oblasti u kojima je usredsređen rad. On je naglasio da svako lice koje se obraća IO-u obavezno dobija odgovor, ne ostavljajući prostor za administrativnu ćutnju, što je neprihvatljivo u jednoj modernoj administraciji i, na drugoj strani, dokazujući da je institucija tu za građanina.
Dok, Predsednik Skupštine zahvalio je g. Kurteshija na toplom dočeku i pozdravio ga na postignutim uspesima, podržavajući ga da i dalje nastave na izvršavanju ustavnih i zakonskih obaveza. “Ustavni sud i Institucija Ombudsmana su posebne nezavisne institucije, jer, Skupština direktno učestvuje na njihovom izboru”, rekao je Krasniqi. On je podsetio da u društvima tranzicije, postavljanje demokratije i vladavina reda i zakona predstavljaju veliki izazov, s toga u tom kontekstu uloga Ombudsmana ostaje nezamenljiva. Takođe on je sugerirao IO-u da još više sarađuju sa parlamentarnim komisijama, posebno sa onim odgovarajućim.
Predsednik Skupštine je potvrdio da će IO imati podršku i ubuduće od strane Skupštine Republike Kosovo.
Poseta Predsednika Skupštine u IO je učinjena u okviru međusobne saradnje i kontakata koje Skupština ima sa nezavisnim institucijama koje direktno izveštavaju Skupštini, a IO je jedna od njih, utvrđeno u poglavlju XII Ustava.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll