REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

24.8.2007

Predsednik Skupštine Kosova je obecao blagovremenu raspravu o sedmom godišnjem izveštaju Ombudsperson Institucije

Na današnjem sastanku sa vršiocem dužnosti Ombudspersona g-dinom Hilmi Jashari, Predsednik Skupštine Kosova, g-din Kole Berisha je obečao da će osigurati blagovremenu parlamentarnu raspravu o preporukama koje su iznete u godišnjem izveštaju Ombudsperson Institucije (2006-2007).

Pokrivajući period između jula 2006. godine i juna 2007. godine, sedmi godišnji izveštaj institucije predstavlja procenu v.d. Ombudspersona o danas najvažnijim pitanjima ljudskih prava na Kosovu. Takođe sadrži preporuke koje za cilj imaju pružanje pomoći Skupštini u rešavanju mnogih problema sa kojima se kosovci suočavanju u radu sa lokalnim institucijama.

Danas, šest nedelja od njegovog objavljivanja se i dalje isčekuje zakazivanje parlamentarne debate u vezi godišnjeg izveštaja.

„Mi želimo da pomognemo Skupštini u radu na ovim pitanjima“, rekao je v.d. Ombudsperson g-dinu Berishi danas. „Međutim, mi jedino možemo biti od koristi Skupštini i građanima Kosova ukoliko se naše preporuke brzo i adekvatno obrade“.

Pružajući svoju punu podršku radu Ombudsperson Institucije, g-din Berisha je obečao da će godišnji izveštaj što pre biti stavljen na dnevni red Skupštine. On je takođe uverio v.d. Ombudspersona da će preporuke iznete u izveštaju odigrati važnu ulogu u poboljšanju rada kosovskog zakonodavstva, izvršnih i pravosudnih ograna.

Tokom sedmog godišnjeg izveštajnog perioda, više od 4.600 ljudi je kontaktiralo Ombudsperson Instituciju kako bi podnelo formalnu žalbu; taj broj je za skoro 500 veći od onog iz prošlog perioda. Više od 100 otvorenih dana je održano u kancelarijama institucije širom Kosova i registrovano je preko 700 žalbi.

Sedmi godišnji izveštaj (2006-2007) se takođe nalazi na novoj veb stranici Ombudsperson Institucije www.ombudspersonkosovo.org
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll