REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

03.5.2017

Pod pokroviteljstvom Ombudsmana održan je okrugli sto na temu “Razmišljanje o ulozi medija u dinamici društvenih procesa”

U okviru obeležavanja Svetskog dana slobode medija, pod pokroviteljstvom Ombudsmana održan je okrugli sto na temu “Razmišljanje o ulozi medija u dinamici društvenih procesa”

Razgovor na ovom okruglom stolu potvrdio je ponovo značaj koji imaju medije u funkcionisanju demokratije u društvu. Poštovanje slobode izražavanja, slobode medija i pristupa javnim dokumentima, kao ustavna i zakonska zagarantovana prava, treba da se poštuju i da se dalje unapređuju primenjivanjem istih u praksi, rečeno je od strane učesnika na ovom okruglom stolu.

Napadi, pretnje protiv novinara i nedostatak sigurnog okruženja za obavljanje novinarske profesije; apatija i neaktivnost pravosudnog sistema u zaštiti novinara, u ispunjavanju misije koje imaju; politička uplitanja u medijima; netransparentnost javnih institucija; poteškoće u obezbeđenju informacija i pristupa javnim dokumentima; nedostatak osoba nadležnih za komunikaciju u ovim institucijama; zloupotreba položaja nosilaca javnih institucija, uključujući pravosuđe i tužilaštvo protiv novinara u obavljanju svoje profesije; uslovi rada; nedostatak ugovora o radu za novinare; finansijski problemi medija, itd. predstavljaju poteškoće sa kojima se danas suočavaju novinari i mediji na Kosovu, zaključeno je, između ostalog, u ovom okruglom stolu.

U cilju stvaranja jednog povoljnog okruženja za poštovanje slobode medija i slobode izražavanja, kao suštinski kriterijum u poštovanju prava i slobode, koje su uopšte garantovane, proizašle su preporuke putem kojih se zahteva:

• Primena u praksi zakona i ustavnih garancija;

• Ozbiljno i adekvatno tretiranje nadležnih institucija napada i pretnji protiv novinara kao neprihvatljive postupke koji potkopavaju u osnovi slobodu izražavanja i slobodu;

• Pravosudni sistem da ozbiljno tretira slučajeve napada i pretnje novinara, ne samo kao ispunjavanje ustavne i pravne obaveze, već i kao sprečavanje ponavljanja takvih slučajeva i kako bi se stvorilo sigurno okruženje za obavljanje profesije novinarstva;

• Neophodnost transparentnosti javnih institucija, u funkciji polaganja računa i odgovornosti javnih službenika;

• Potreba da javne institucije/vlasti imaju glasnogovornike/zvaničnike koji su odgovorni za komunikaciju, stalno dostupan da pruži informacije o zahtevima novinara/medija, u vezi sa temama koje tretiraju;

• Neophodnost angažovanosti sa posvećenošću Inspekcije rada za ispunjavanje uslova rada za novinare;

Okrugli sto je završen sa idejom budućeg zajedničkog sastanka, na kome će se diskutovati o tretiranju od strane pravosuđa slučajeva napada i zastrašivanja novinara.


* Ombudsman smatra da su prisustvo i doprinos svih učesnika u okruglom stolu povodom Svetskog dana slobode štampe, i u pogledu saradnje i interakcije sa ključnim akterima u ostvarivanju slobode izražavanja, od suštinskog značaja za demokratiju.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll