REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

06.2.2012

PREPORUKE SA OKRUGLOG STOLA”SPROVOĐENJE ZAKONA O PRISTUPU U JAVNA DOKUMENTA”

6. februari 2012 .-Na Okruglom stolu “Sprovođenje Zakona o pristupu u javna dokumenta” održanom 30. januara 2012. godine, organizovanom od strane Institucije Ombudsmana (IO), uz podršku OSBE-a, diskutovano je zajednički od strane predstavnika javnih institucija, građanskog društvahoqëria i medija u vezi sa identifikovanjem izazova koji se tiču Zakona o pristupu u javna dokumenta (ZPJD).

Sa ovog stola proizašlo je nekoliko preporuka, čije sprovođenje biće pozitivan pomak ka efektivnom sprovođenju ZPJD-a. Ove preporuke dostaviće se nadležnim institucijama i vlastima, čija volja je neophodna da bi učinili ZPJD sprovodljiv. Slobodan pristup u java dokumenta povećava transparentnost javnih institucija i čini javne institucije računopolagačima pred građanima zemlje.
Preporuke:
• Analiziranje ZPJD-a kako bi se identifikovali nedostaci zakona i usvajanje podzakonskih akata koji bi pomogli sprovođenje zakona.
• Usklađivanje zakona koji se nadovezuju sa pristupom u javna dokumenta ( Zakon o pristupu u java dokumenta, Zakon o klasifikovanju informacija i verifikovanje sigurnosti, Zakon o zaštiti ličnih podataka i dr.)
• Klasifikovanje dokumenata i izrada liste dokumenata prema klasifikovanju u svakoj javnoj instituciji, da bi se izbegla arbitrarnost u pristupu ili odbijanju službenih dokumenata
• Određivanje odgovornih lica za prijem zahteva za pristup u java dokumenta i u onim institucijama gde to nije urađeno.
• Informativna kampanja za građane u vezi sa mogućnostima koje pruža ZPJD.
• Koordinirano tretiranje zahteva za pristup u java dokumenta i žalbi za neprihvatanje ili odbijanje pristupa u java dokumenta sa Državnom agencijom za zaštitu ličnih podataka.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll