REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.11.2015

POZIV MEDIJIMA

Institucija Ombudsmana organizuje Okrugli sto o temi „Saradnja između Institucije Ombudsmana (IO) i Jedinica za ljudska prava (JLJP) na opštinskom nivou ’’


U opštinama Republike Kosova deluju Jedinice za ljudska prava (JLJP) koje su stvorene na  osnovu Administrativnog uputstva (AU) br. 2007/8 Ministarstva administracije lokalne samouprave (MALS), izmenjen i dopunjen AU 2011/01 dhe 2011/04. One su istrajni i odgovorni mehanizam za promovisanje i zaštitu ljudskih prava na opštinskom nivou, u skladu sa sprovodljivim zakonodavstvom, međunarodnim standardima, kao i Politikama, Strategijama i Planovima  aktivnosti institucija Republike Kosova.


Cilj ovog skupa je upoznavanje JLJP-a sa dodatnim nadležnostima IO nakon usvajanja tri temeljna zakona o ljudskim pravima (Zakon br. 05/L-019 o Ombdsmanu, Zakon br. 05/L-020 o ravnopravnosti polova i Zakon br. 05/L-021 o zaštiti od diskriminacije) i sa dosadašnim radom JLJP-a u opštinama, izazovima u njihovom radu i planovima ubuduće, kao i da se diskutuje o  dosadašnjoj saradnji između IO i JLJP-a u opštinama, obuhvativši i izazove saradnje i oblike saradnje ubuduće.


Okrugli sto održaće se u Hotel SIRIUS u Prištini, 11.novembra 2015.god. (sreda), počevši od 10.00 časova.


Mediji su pozvani da prate ovaj događaj!

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll