REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.5.2014

POZIV MEDIJIMAPOZIV MEDIJIMA


Da bi obeležila 1 Jun[1] , Međunarodni dan dece, Institucija Ombudsmana (IO) predvidela je niz aktivnosti putem kojih deci će se pružiti mogučnost da se informišu o mandatu IO-a o zaštiti i promovisanju ljudskih prava , odnosno pružiće im se prilika da budu saslušani od strane predstavnika IO-a.


Aktivnosti će se odvijati tokom nedelje, 1 Juna 2014 prema dolje navedenom redosledu:

PRIŠTINA


10:00-11:00 – Poseta u Dečjem selu SOS – Prishtinë. Medije mogu pratiti posetu, poštujući kućni red sela


11:00-14:00 – Susreti sa decom na Trgu “Majka Tereza”, u šatorima sa logom IO-a, gde će pravni savetnici institucije pružiti informacije vezane za mandat IO-a o zaštiti i promovisanju ljudskih prava, odnosno deca će imati mogućnosti da budu saslušani od strane predstavnika IO-a kao i podnositi žalbe u slučaju da ih imaju.

13:00-15:00 –Predstavnici IO pridružiće se zajedničkim aktivnostima u uglu za čitanje i prihvatanju eventualnih žalbi od strane dece.


U 15:00 – Save the Children i druge nevladine organizacije, kao deo zajedničkog organizovanja, predaće Ombudsmanu kutije sa dečijim žalbama prikupljene tog dana.12:00 – 14:00 - U PRIZRENU, ĐAKOVICI, JUŽNOM DELU MITROVICE, SEVERNOM DELU MITROVICE, GNJILANU I GRAČANICI, na otvorenom, u blizini regionalnih kancelarija IO postaviče se šatori sa logom IO-a, gde će pravni savetnici ove institucije pružiti informacije vezane za mandat IO-a o zaštiti i promovisanju ljudskih prava , odnosno deca će imati mogućnosti da budu saslušani od strane predstavnika IO-a kao i podnositi žalbe u slučaju da ih imaju.


Pozivate se da medijalno pokrivate organizovane aktivnosti od strane IO-a za ovaj dan.


Dobrodošli![1] Ovaj datum je proglašen Međunarodnim danom dece na Svetskoj konferenciji za zaštitu dece, 1925 godine, u Ženevi, Švajcarska. Tog dana, 54 zemalja učesnica usvojile su Ženevsku deklaraciju za zaštitu dece. Ovaj se dan obeležava na razne načine, od mnogih zemalja sveta.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll