REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.6.2013

POZIV MEDIAMA

Poštovani/a, Institucija Ombudsmana organizuje Okrugli sto “Nacionalni mehanizam za sprečavanje torture, izazovi, mogućnosti i učinjeni koraci napred”, koji će se održati u ponedeljak, 1. Jula 2013. godine, u Prištini (Hotel “Sirius”), od 11:00 – 14:00 h.


Okrugli sto imaće informativni, senzibilizirajući i lobirajući karakter.
Diskusija će se usresrediti na izveštavnju o završenim poslovima i ispunjenim aktivnostima u periodu januar-jun 2013, od strane Rukovodeće grupe za nacionalni mehanizam za sprečavanje torture1. Takođe, prezentiraće se i Izveštaj o nalazima iz monitorisanja dva najvećih korektivnih centara na Kosovu.
Medije se pozivaju da prate dogadaj! U prilogu je detaljna agenda.

_____________________________

1Tokom 2011 godine, Institucija Ombudsmana (IO) potpisala je Sporazum o saradnji izmedu Kosovskog centra za rehabilitaciju preživelih od torture (KCRPT) I Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda (OZLJPS), u okviru zajednickog angažovanja za Nacionalnu kampanju protiv torture. Ovaj sporazum reguliše saradnju strana potpisnika na zaštiti prava lica predvidenih Opcionalnim protokolom Konvencije protiv torture (OPCAT), sa ciljem stvaranja jednog zajednickog Upravnog odbora zadužen za angažovanje na stvaranju Sprecavajuceg Nacionalnog Mehanizma na Kosovu.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll