REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

08.9.2015

POSETA OMBUDSMANA U PEĆI

Dana 8. septembra 2015.god. – Juče je Ombudsman g. Hilmi Jashari, posetio grad Peći, u okviru niz poseta koje su planirane da se ostvare po regionalnim centrima, gde se nalaze regionalne kancelarije Institucije Ombudsmana.


On je u početku posetio organizaciju Syri i Vizionit - (SIV) (Oko Vizije), gde ga je primio zamenik direktora ove organizacije, g. Qenan Bardhaj sa njegovim saradnicima. Ombudsman se na ovom sastanku upoznao sa radom i aktivnostima ove organizacije, a razgovaralo se takođe i o mogućnostima angažovanja IO i SIV u zajedničkim projektima. G. Jashari je ponovo potvrdio njegovo interesovanje za jačanje saradnje između institucije koju vodi i civilnog društva, ocenjujući ovom prilikom ljudski i stručni potencijal koji postoji u nevladinim organizacijama, koji se ne koristi dovoljno od strane institucija zemlje centralnog i lokalnog nivoa.


Nakon toga, Ombudsman se sastao sa predsednikom Opštine Peći, g. Gazmend Muhaxheri, sa kojim je razgovarao o najčešćim slučajevima koji se pojavljuju iz ove opštine u IO. Na ovom sastanku posebno je naglašena potreba za jačanje saradnje i pružanje usluga u korist građana.


Tokom boravka u Peći, Ombudsman je posetio Specijalnu školu za slepe "Xheladin Deda", gde se sastao sa direktorom ove škole, g. Xhavit Kastrati i nastavnicima ove škole. G. Jashari je izrazio interesovanje za uslove i izazove sa kojima se suočava ova škola, gde je posebno naglašena potreba za povečanje broja osoblja, jer kako je navedeno na sastanku, škola već ima dodatne programe i usluge koje pruža, ne samo za slepu decu, od predškolskog do kraja više srednje škole, već i za osobe sa višestrukim oštećenjima, ili usluga u smislu davanja saveta članovima porodica ili osobama koja se staraju o ovoj deci. Prilikom ove posete Ombudsman je za školske potrebe dostavio broj biltena, koji je objavljen u Brajevom pismu, a koji sadrže informacije o mandatu i nadležnostima IO.


Na kraju svoje posete u Peći, Ombudsman g. Hilmi Jashari je dao intervju za Radio Peć, gde je prethodno upoznat sa izazovima kojima se suočava ovaj radio, u okviru ukupnih okolnosti u kojima se nalaze uopšti mediji i novinari u zemlji.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll