REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

26.4.2006

PIS odbor mora da ispuni obecanja o zapošljavanju

Juče je Ombudsperson Institucija (OIK) objavila izveštaj o višem službeniku gradjanskog reda kome je obećano novo mesto, ali ga nikad nije dobio. U izveštaju, OIK nalazi da zbog legitimnog očekivanja žalioca da dobije novo radon mesto nije ispunjeno, njegovo pravo na uživanje imovine pod Evropskom konvencijom za ljudska prava je bilo narušeno.
Službenik gradjanskog reda, g-din Ruzhdi Sefa, je radio za Ministarstvo za Zaštitu Životne Sredine i Prostorno Planiranje kao stalni sekretar. U novembru 2003 godine, sledeći neslaganje izmedju g-dina Sefa i Ministra, Odbor za Viša Javna Naimenovanja (OVJN) izdaje odluku da ga pošalje na plaćeni odmor. U januaru 2004 godine, OVJN izdaje još jednu odluku u kojoj odlučuje da g-din Sefa treba da se postavi na drugu poziciju sličnog nivoa i plate u okviru Privremene Institucije Samouprave (PIS). Nakon ove odluke, žalilac je prestao da prima platu i uprkos ponovnim zahtevima i pismima, nikada nije dobio novo radno mesto. U junu 2004 godine, g-din Sefa je predao žalbu Ombudspersonu, koji je propisno otvorio istragu i pronašao kršenje Člana 1 Protokola Br. 1 Evropske Konvencije za Ljudsak Prava. U njegovom izveštaju Vršilac dužnosti Ombudspersona preporučuje da se g-dinu Sefa da posao u Privremenoj Instituciji Samouprave u skladu sa OVJN-ovom odlukom od januara 2004 godine, ili da bude obeštećen ukoliko ovo nije više moguće.
Vršilac dužnosti Ombudspersona g-din. Hilmi Jashari, službeno je predao izveštaj Skupštini Kosova. Kopije izveštaja su takodje poslate Specijalnom Predstavniku Generalnog Sekretara g-dinu Soren Jessen-Petersenu, UNMIK Koordinatoru za standarde g-din Brian Hopkinson i Predsedniku Vlade i pretsedavajućem OVJN-a g-dinu Agimu Çeku.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll