REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

03.4.2008

Ombudsperson primecuje krsenje u opstinskom sudu u Lipljanu

U junu 2006. godine, Ombudsperson Institucija je primila žalbu od jednog stanovnika grada Lipljan zbog prekomerne dužine postupka u izvršenju pravosnažne sudske presude iz 2001. godine. Prema presudi, na osnovu koje je opštinski sud u Lipljanu presudio u korist stranke, traži se povratak na posao žalioca, koja je nezakonito isterana sa radnog mesta matičara u skupštini opštine Lipljan.
Nakon razmatranja pomenutog slučaja i zasnivajući se na član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Ombudsperson je došao do zaključka da je prekršeno pravo žalioca na adekvatan sudski postupak imajući u vidu da je ne izvršenje pravosnažne sudske presude u suprotnosti sa principom održavanja adekvatnog sudskog postupka, dobrog upravljanja i poštovanjem ljudskih prava.
Zbog nespremnosti skupštine opštine Lipljan da izvrši sudsku odluku i ne izvršenje odluke od strane opštinskog suda u Lipljanu, Ombudsperson je konstatovao da ovaj slučaj transmetuje negativan utisak o nivou dobrog upravljanja opštinske administracije i principima zakonodavnosti i vladavine zakona. Imajući u vidu nemarnost u izvršenju pravosnažne sudske presude, Ombudsperson takođe primećuje da takvi procesi negativno utiću na spremnost građana da primene pravosnažne presude i ne služi povećanju i poboljšanju standarda o vladavini zakona kao i teško šteti ugledu suda, sudske odluke se ne izvršavanju godinama, stvaraju lošu sliku o upravljanju mestom i uveliko umanjuje poverenje građana u pravosudne mehanizme.
Radi rešavanja gore pomenutog slučaja i izbegavanja gore pomenutih posledica, Ombudsperson je preporučio skupštini opštine Lipljan da preduzme mere radi izvršenja pravosnažne sudske presude time što će vratiti žalioca na ranije radno mesto.
U slučaju da skupština opštine Lipljan nastavi sa odbijanjem izvršenja odluka suda, Ombudsperson je preporučio opštinskom sudu u Lipljanu da nastavi sa naporima i u skladu sa primenjivim zakonom izvrši presudu donetu od samog suda.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll