REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

29.9.2005

Ombudsperson objavljuje Kampanju o podizanju svesti o pravima dece

Paralelno sa početkom nove školske 2005-2006 godine na Kosovu, Tim za prava dece (CRT) u okviru Ombudsperson Institucije na Kosovu objavljuje ponovno pokretanje „kampanje o podizanju svesti o pravima dece“ na teritoriji celog Kosova.

Cilj „kampanje o podizanju svesti o pravima dece“ je da deci direktno pruži informacije u vezi aktivnosti CRT-a u okviru Ombudsperson Institucije.

Predstavnici tima za prava dece će posetiti individualne škole na celom Kosovu kako bi vršili prezentacije i objasnili učenicima šta su njihova prava i koji su im mehanizmi dostupni.

Osnovne aktivnosti CRT-a sadržavaju sprovođenje istraga u vezi opštih aspekata kršenja prava dece kao i rad na pojedinačnim žalbama dece ili onih koji ih zastupaju. CRT u konsultacijama sa Ombudspersonom određuje koji je način postupka najprikladniji za preduzimanje, uvek imajući u vidu najbolji intres dece u pitanju.

Deca mogu lično, ili preko svojih zastupnika kontatirati CRT kako bi predali svoje žalbe u vezi zloupotreba ili ostalih kršenja prava dece.

Sve škole, koje žele učestvovati u informativnoj kampanji mogu kontaktirati CRT u okviru Ombudsperson Institucije putem faksa ++381 38 545 302 ili e-maila na sledeću adresu: crt@ombudspersonkosovo.org

Molimo vas da u svojoj e-mail poruci naznačite: kontakt informacije škole, adresu, broj učenika koji pohađaju školu, broj učenika po razredu i da li je vaša škola već radila na sličnim atkivnostima prava dece.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll