REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.1.2004

Ombudsperson Kosova, g-din. Marek Antoni Nowicki, je u petak, 18. 06. 2004, posetio raseljene Aškalije iz Vucitrna koji se trenutno nalaze u kampu Francuskog KFOR-a u selu Novo Selo blizu Vucitrna i koji štrajkom gladu

Ombudsperson Kosova, g-din. Marek Antoni Nowicki, je u petak, 18. 06. 2004, posetio raseljene Aškalije iz Vučitrna koji se trenutno nalaze u kampu Francuskog KFOR-a u selu Novo Selo blizu Vučitrna i koji štrajkom glađu traže njihovu relokaciju u treću zemlju.

G-din. Nowicki je tokom sastanka sa predstavnicima raseljenih Aškalija iz Vučitrna naveo da štrajk glađu nije sredstvo za realizaciju njihovih ciljeva i prema tome od njih zatražio da sa istim prekinu. Aškalije su nakon sastanka održanog sa Ombudspersonom Kosova donele odluku o prekidanju štrajka glađu.
Ombudsperson Kosova smatra da je nužno stvaranje uslova za normalan život Aškalija na Kosovu. U tom kontekstu, Ombudsperson je naveo da nisu dovoljni samo napori međunarodnog faktora u stvaranju takvih uslova i da je to više obaveza Vlade Kosova.
G-din. Nowicki je pre mesec dana isto tako posetio Aškalije u kampu Francuskog KFOR-a i nakon toga organizovao jedan sastanak između predstavnika Aškalija sa novinarima
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll