REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

12.6.2007

Ombudsperson Institucija na Kosovu objavljuje zajednicke preporuke sa regionalne konferencije ombudsmana

Ombudsperson Institucija na Kosovu danas objavljuje zajednicke preporuke (vidi prilog) koje su donete od strane učesnika „Regionalne konferencije ombudsmana: podrška i prepreke u zaštiti ljudskih prava“, koja je održana 8
Ombudsperson Institucija na Kosovu danas objavljuje zajedničke preporuke (vidi prilog) koje su donete od strane učesnika „Regionalne konferencije ombudsmana: podrška i prepreke u zaštiti ljudskih prava“, koja je održana 8. i 9. juna 2007. godine u Prištini.

Po prvi put organizovana od strane Ombudsperson Institucije na Kosovu uz podršku kancelarije SAD-a u Prištini i misije OEBS-a na Kosovu, konferencija je na jedno mesto dovela predstavnike ombudsman institucija iz jugoistočne Evrope i predstavnike kosovskih lokalnih organa vlasti, građanskog društva i medija.

Uvodne reći su date od strane vršioca dužnosti Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari, šefa misije OEBS-a na Kosovu, ambasadora Werner Wnendt, predsednika Kosova, g-dina Fatmir Sejduiu i ministra za pravosuđe, g-dina Jonuz Salihaj.

Prezentacije su, između ostalih, imali predstavnici brojnih ombudsman institucija kao i predsednik Helsinške fondacije za ljudska prava i bivši ombudsperson Kosova, g-din Marek Antoni Nowicki, presedavajući međunarodne mreže ombudsmana (evropski region), g-din Peter Kostelka i g-đa Irina Kitsou-Milonas, pravni savetnik pri kancelariji komesara za ljudska prava Saveta Evrope. Konferencijom je presedavao g-din Paul Miller, šef kancelarije komesara za ljudska prava UN-a u Prištini.

Tokom rada konferencije, svojim izlaganjima doprinos su takođe dali i predstavnici ombudsman institucija iz Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Grčke i Makedonije.

Imajući u vidu da su se učesnici složili o tome da je ovaj događaj bio veoma uspešan, očekuje se od ombudsman institucija u regionu kao i kosovskih lokalnih institucija, organizacija građanskog društva i medija da ovu regionalnu konferenciju ombudsmana zabeleže kao prvu u svojim godišnjim kalendarima.

Citati sa konferencije

„Ono što me najviše zabrinjava je to da i godinu dana nakon što je nova uredba usvojena, Skupština još uvek nije završila proces imenovanja Ombudspersona. Iako znam da to nije učinjeno namerno, ova situacija nam daje ilustraciju da nezavisne institucije, iako vitalne za demokratske razvoje na Kosovu, još uvek nisu postigle nivo poštovanja koje zaslužuju“
Ambasador Werner Wnendt, šef misije OEBS-a na Kosovu

Govoreći o svom vremenu na poziciji međunarodnog Ombudspersona na Kosovu „Jedan albanac je došao u moju kancelariju da podnese žalbu...Pre nego što je izneo svoj slučaj on je rekao: „Od kada je Institucija [Ombudspersona] uspostavljena, mi ljudi osečamo da više nismo sami“. To sam prihvatio kao moto onoga šta sam radio. Nadam se da je i da će to biti moto mog naslednika – kako se ne bi ljudi više osečali usamljeno!“.
g-din Marek Antoni Nowicki, predsednik Helsinške fondacije za ljudska prava i bivši Ombudsperson Kosova

„Nalazimo se u situaciji kada se približavamo odluci o budućnosti Kosova...i nakon ove odluke naše lokalne institucije će biti odgovorne za izgradnju budućnosti Kosova. Tokom ove tranzicije i konsolidacije demokratije i vladavine prava, uloga Ombudsperson Institucije kao mehanizma za zaštitu ljudskih prava postaće još jasnija...“
g-din Hilmi Jashari, vršilac dužnosti Ombudspersona

Govoreći o partnerstvu između ombudsmana i medija: „Ukoliko jedan muzičar želi da tonovi njegove melodije dopru do cele publike u velikoj koncertnoj sali, žice [njegove violine] neće biti dovoljne, tako da on neće raditi samo sa klasničnim muzičkim instrumentima već će takođe koristiti i električno pojačalo. Isto se može reći i za Ombudsmana i njegovim aktivnostima u javnosti – ukoliko želi da postigne publicitet svojim argumentima, samo njegov glas neće biti dovoljan, i prema tome su mu potrebni mediji...“.
g-din Peter Kostelka, presedavajući međunarodne mreže ombudsmana (evropski region)

„Odabir ombudsmana se može smatrati kao odraz poverenja koje parlament ima prema kandidatima, i to je početak višegodišnjeg odnosa koji nije pošteđen sukoba, s vremena na vreme...“.
g-din Barnabas Hajas, predstavnik Ombudsman Institucije Mađarske
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll