REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.9.2007

Ombudsperson Institucija i kosovska ministarstva ojacali saradnju po pitanjima ljudskih prava

Vršilac dužnosti Ombudpersona, g-din Hilmi Jashari je danas pozdravio garancije koje je dobio od g-dina Habib Hajredinija, šefa kancelarije za dobro upravljanje pri Uredu Premijera da će kancelarije za ljudska prava (KLJP) pri kosovskim ministarstvima ojačati svoju saradnju sa Ombudsperson Institucijom.

„Jedinice za ljudska prava su obavezne da komuniciraju i menjaju informacije sa Ombudspeson Institucijom o svim pitanjima ljudskih prava“ rekao je g-din Jashari nakon sastanka sa g-dinom Hajredinijem. „Iako je došlo do sporadične saradnje između jedinica za ljudska prava i Ombudsperson Institucije, ona se uglavnom svodila na individualne slučajeve i nije bila pračena redovnom izmenom informacija“.

KLJP su važan mehanizam za nadgledanje usaglašenosti svakog ministarstva sa principima ljudskih prava. KLJP takođe pružaju savete o pitanjima ljudskih prava i izveštavaju o implementaciji konvencija i sporazuma primenjivih na Kosovu od strane njihovih ministarstava.

Ombudsperson Institucija će od sada direktno obaveštavati KLJP pri nadležnim ministarstvima u vezi njihovih slučajeva. Zauzvrat, Institucija očekuje od KLJP da joj omogući tražene informacije od njihovih ministarstava kako bi Institucija efikasnije sprovodila svoju istragu.

„Ja se nadam da će na ovaj način KLJP i stalni sekretari u svim ministarstvima biti više umešani u slučajeve na kojima će raditi Ombudsperson Institucija“, rekao je vršilac dužnosti Ombudspersona. „Takva saradnja će obezbediti efikasniji i brži rad i rešavanje navodnih kršenja ljudskih prava i zloupotreba ovlašćenja“.

Ombudsperson Institucija namerava da više uključi KLJP u aktivnosti i projekte Institucije.

Član 12 administrativnog uputstva 2007/4 o Institucionalizaciji kancelarija za ljudska prava pri ministarstvima iziskuje saradnju između Ombudsperson Institucije i KLJP pri kosovskim ministarstvima, dokument koji je potpisan 19. marta 2007. godine.

Pozdravljajući inicijativu Ombudsperson Institucije, g-din Hajredini je obečao da će se postarati da se administrativno uputstvo u budućnosti u potpunosti primenjuje od strane kosovskih ministarstava u interesu daljeg poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona na Kosovu.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll