REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

26.6.2012

Ombudsman uznemiren u vezi sa stanjem deponije odpadaka u Gnjilane

26. jun 2012. – Ombudsman, g. Sami Kurteshi, izražava njegovu uznemirenost sa stvorenim stanjem u deponiji otpadaka na periferiji Gnjilana. I pored uznemirenosti i reagovanja grđana i IO, i pored izlaska na mesto događaja predstavnika IO-a, koji su inicirali i izlazak inspektora Inspektorata za sredinu Ministarstva za sredinu i prostorno planiranje i analize stvorenog stanja, tamo se stanje sve više pogoršava.


Na terenu je primećeno loše administriranje odpacima unutar deponije, paljenje odpadaka i kao posledica toga, zagađivanje vazduha, kontinuirano zagađivanje vode i zemljišta od nekontrolisanog rasprostranjivanja odpadaka, koja sada obuhvataju površinu oko 500 metara van ograde deponije, u javnoj i privatnoj svojini, i najgore, blokirajući put kojim prolaze odpatci za deponiju.
Situacija se ocenjuje kao permanentna opasnost po život i zdravlje ljudi koji žive blizu ove deponije, naročito kada su temperature visoke.
Osim bacanja odpadaka van deponije, uznemirenost IO-a u vezi sa ovom deponijom jeste činjenica da odpaci koji se bacaju na tom mestu sakupljaju se od maloletne dece koja sakupljaju određene odpatke, stavljajući se na taj namin pred direktnom opasnošću za razne bolesti, a time i za njihov život.
Ombudsman poziva sve relevantne faktore, nadležne organe centralnog i lokalnog nivoa, kao I Vladu Republike Kosova, da preduzmu hitne mere da bi administrirali kako treba nekontrolisano bacanje odpadaka i saniranje štete.
Ombudsman poziva Tužilaštvo i Sud da pozove na zakonsku odgovornost sve odgovorne pojedince i institucije.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll