REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

15.1.2013

Ombudsman susreo se sa Glavnim državnim tužiocem

15. januar 2013 – Ombudsman, g. Sami Kurteshi posetio je Državno tužilaštvo i susreo se sa g. Ismetom Kabashijem, državnim tužiocem. Na ovom susretu razgovarano je u vezi sa procesor ristrukturisanja tužilačkog sistema i budućoj saradnji između dveju institucija.Sada je već izvršena nova podela u tužilaćkom sistemu: u Državno tužilaštvo, Tužilaštvo apela, kao i osnovna tužilaštva u Prištini, Prizrenu, Peći, Mitrovici, Gnjilanu, Đakovici i Uroševcu, kao i Specijalno tužilaštvo Kosova i predviđen je dovoljan broj tužilaca za sve nivoe.

Naglašeno je takođe da što se tiče zakona, posebno onih koji tretiraju osetljiva pitanja, kao što je korupcija i dr., zakonska akta treba da budu prcizniji ( da nema dodatne nadležnosti) i jasno da se definišu institucionalne nadležnosti kako bi se tano znala linija odgovornosti, zavisno od oblasti odgovornosti koja pripala institucijama.

Obostrano je izražena spremnost za saradnju dveju institucija, sa ciljem pružanja boljih usluga za građane i ispunjavanja utvrđene ustavne misije i mandata.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll