REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

05.4.2012

Ombudsman se susreo sa rukovodiocem Kancelarije OHCHR-a na Kosovu

5. april 2012. - Ombudsman, Sami Kurteshi primio je u susret upoznavanja Šefa Kancelarije Visokog Komesarijata za Ljudska Prava Ujedinjenih Nacija na Kosovu, g. Joël Mermet.
Ombudsman je poželeo dobrodošlicu g. Mermet, koji je skoro uzeo upravljanje Kancelarije OHCHR-a na Kosovu. On je uopšteno prezentirao rad i angažovanje koji IO odvija u okviru mishje i nadležnosti koje ima. Takođe, g. Kurteshi je upoznao g. Mermet da je nakon izbora zamenika ombudsmana stvorena je mogućnost jednog funkcionalnijeg unutrašnjeg organizovanja, podeljen u pet departmana i sa novim jedinicama, koje su identifikovane kao potrebne za svakodnevni rad institucije. Takođe g. Kurteshi napomenuo je i izazove i poteškoće sa kojima se suočava IO, u realizaciji odgovornosti koje ima.
G. Mermet je izrazio zadovoljstvo u vezi susreta i potvrdio je da je u njihovom planu rada podrška IO raznim aktivnostima. On se zainteresovao za uključivanje IO-a u izradi narta zakona i obuhvatanje komentuara i preporuka koje se mogu dati od strane Ombudsmana. Obzirom da je ovo zajednička briga, složili su se da se saradnja u tom aspektu posebno intenzivira.
Jedno drugo pitanje pokrenuto na ovom susretu bilo je i izveštavanje Kosova u Ukupnom Periodičnom Pregledu( Universal Periodic Review) Kancelarije Visokog Komesarijata za Ljudska Prava Ujedinjenih Nacija, što se ne vrši trenutno, obzirom da Kosovo nije članica OUN-a.
Obostrano je izražena spremnost za dalju saradnju, u naporima za dalje promovisanje i zaštitu ljudskih prava.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll