REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.2.2017

Ombudsman se obratio Ustavnom sudu sa zahtevom u vezi Zakona o prekršajima

Ombudsman se danas obratio Ustavnom Sudu (US) sa zahtevom za ukidanje člana 55, stavova 4-5 i članova 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63,64, 65, 66, 67 i 68 Zakona o prekršajima br. 05/L-087, i za neposrednu obustavu ovih odredaba do donošenja konačne odluke Suda.

Razlog podnošenja ovog zahteva Ustavnom Sudu od strane Ombudsmana, odnosi se na činjenicu da gore navedeni Zakon negira princip o suđenju u prekršajnim predmetima od strane nadležnih sudova, delegirajući upravnim i izvršnim organima nadležnost da sude i izriču kazne u velikom broju prekršajnih predmeta. Odluke ovih organa podležu samo jednom ograničenom obliku sudske kontrole.

Ovo delegiranje sudskih nadležnosti na upravne i izvršne organe, predstavlja kršenje prava na pravično suđenje pred nezavisnim sudom, kao što je garantovano članom 31 Ustava Republike Kosovo i članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Delegiranje nadležnosti ima dva kljućna problema: upravni i izvršni organi nisu nezavisni od Vlade i sudska kontrola odluka organa se čini od strane Odeljenje za upravne sporove Osnovnog suda u Prištini, koje nema potpunu nadležnost da razmotri sve zakonske i aktualne tvrdnje u datim slučajevima.

Glavnim zahtevom Ombudsman traži takođe donošenje privremene mere, odnosno neposrednu suspenziju osporenih odredaba, do donošenja konačne odluke ovog suda.

Ovom prilikom Ombudsman skreće pažnju da, u nedostatku privremene mere, dok US ne donose svoju konačnu odluku, postoji suštinski rizik da, funkcionisanje “prekršajnih organa” nametne sankcije optuženim licima, bez mogućnosti pružanja, ovim licima, pristup nezavisnom suđenju. Da bi se izbeglo funkcionisanje “prekršajnih organa”, koje je ustavno sumnjivo, donošenje privremene mera i obustava primene osporenih odredaba je obavezna.

Izveštaj sa preporukama u svom punom formatu, danas je prosleđen Ustavnom sudu i medijima i objavljen je na službenom veb sajtu Institucije.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll