REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

02.4.2013

Ombudsman primio je predsednicu Nacionalnog veća i Federalne Skupštine Švajcarske, gđu. Maya Graf

02.04.2013 - Ombudsman, g. Sami Kurteshi je dočekao u Centralnoj kancelariji IO-a, predsednicu Nacionalnog veća i Federalne Skupštine Švajcarske, gđu. Maya Graf, u pridružbi Prvog zamenika predsednika Nacionalnog veća i članova Švajcarskog Parlamenta.


Uz dobrodošlicu, g. Kurteshi izrazio je zadovoljstvo za posetu Švajcarske delegacije, smatrajući je kao znak podrške za ljudska prava, a za državu pravde i demokratije. On ih je upoznao sa misijom i mandatom koji ima IO i radom ove institucije na ispunjavanju ustavnih i zakonskih obaveza, kao državna institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Predsednica Nacionalnog veća i Federlane Skupštine Švajcarske, Maya Graf, srdačno je zahvalila na dočeku i naglasila je da Švajcarska ima jednu blizu i snažnu relaciju sa Kosovom, iz činjenice da tamo žive oko 170 000 građana poreklom sa Kosova, koji su integrisani u društvenom i institucionalnom životu Švajcarske. Predsednica Švajcarskog Parlamenta zainteresovala se za opštu situaciju na Kosovu, stanju ljudskih prava, ekonomskom razvoju, pravnoj državi, izazovima manjinskih zajednica, sa posebnim osvrtom na zajednicu roma, aškalija i egipćana. Gđa. Graf i drugi članovi parlamenta zainteresovani su u vezi uslova kojih ove zajednice imaju na Kosovu i mogućnostima dostojnog života povratnika iz ove zajednice.
Bila je procena ovog susreta da su ljudska prava i slobode značajan elemenat jednog demokratskog društvu i u ovoj prizmi uloga Ombudsmana je veoma značajna i Švajcarska pružiće njenu podršku u tom pravcu.
Kao jedna od država koja je među prvima priznala nezavisnost Kosova i bliskim odnosima između dveju zemalja zbog velikog broja naših sunarodnika koji žive tamo, podrška Švajcarske je izuzetno značajna i dobrodošla.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll