REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

29.5.2017

Ombudsman konstatuje zagađenje iznad dozvoljenih parametara u tačkama hidrauličnih izlivanja Termoelektrane Kosovo A i Kosovo B

Ombudsman g Hilmi Jashari i njegovi saradnici, u pratnji stručnjaka iz Hidrometeorološkog instituta Kosova, i zvaničnika Opštine Obilić posetili su selo Kruševac opštine Obilić, odnosno tačke izliva hidrauličnih otpadnih voda iz termoelektrane Kosovo A i Kosovo B u reci Sitnica, u istom selu.

Cilj posete je bio da se vidi iz bliza izliv otpadnih voda sa industrijskim zagađenjem, da vrši merenje nivoa pH-a, u ove dve tačke izliva, i da se uzimaju uzroci za detaljniju analizu nivoa zagađenja.

Prema merenju izvedenim na dve tačke ispuštanja zagađenih voda, utvrđeno je da je u tačci hidrauličnog izliva Termoelektrane Kosova A, pH vrednost bila 12.78, dok u slučaju hidrauličnog izliva Termoelektrane Kosova B, vrednost pH je bila do 12.98.

Odstupanja od prihvatljivih standarda industrijskih otpadnih voda oštećuje prirodne kvalitete vode, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu i prouzrokuje dugoročne posledice za čoveka i ekosistem uopšte, prema tome Ombudsman poziva nadležne organe da postupaju hitno u skladu sa odgovarajućim zakonima za zaštitu životne sredine i prihvatljivim standardima za kvalitet vode, zemljišta i vazduha.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll