REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.11.2012

Ombudsman je učestvovao na 11-toj Međunarodnoj Konferenciji nacionalnih institucija o ljudskim pravima

7 . 11. 2012 - Ombudsman, g. Sami Kurteshi učestvuje na 11-toj Međunarodnoj Konferenciji nacionalnih institucija o ljudskim pravima (NHRI), koja se održava u glavnom gradu Jordana, Amanu.

Konferencija sa temom “Prava žena i devojaka – Promovisanje rodne ravnopravnosti- Uloga nacionalnih institucija o ljudskim pravima", je organizovana od strane Nacionalnog centra za ljudska prava (NCHR) u saradnji sa Kancelarijom visokog komisionera za ljudska prava Ujedinjenih Nacija (OHCHR) i Međunarodnim koordinirajućim komitetom za promovisanje i zaštitu ljudskih prava (ICC)

Na konferenciji je diskutovana aktuelna situacija, izazovi i pomaci koji su učinjeni o ljudskim pravima, u svetlu međunarodnih standarda o ljudskim pravima. Preko diskusija, predstavnici institucija učesnica na ovoj Konferenciji razmenjuju njihova iskustva na promovisanju prava žena i devojaka. Fokus diskusija je usmeren na prepreke u zakonskoj, ekonomskoj, kulturoj i strukturnoj oblasti koje dovode do diskriminacije prava žena i u neravnopravnost.

Svi zaključci Konferencije će se obuhvatiti u Amanskoj deklaraciji, koja će se usvojiti na kraju Konferencije. Ova Deklaracija obuhvatiće i plan delovanja za njenu primenu.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll