REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

09.1.2013

Ombudsman je posetio Sudski Savet

9. januari 2013.-Ombudsman, g. Sami Kurteshi, realizovao je jednu posetu u Sudskom savetu Kosova, gde se susreo sa predsedavajućim SSK,


g. Enver Pecijem. Susretu je prisustvovao i zamenik Ombudsmana, g. Isa Hasani.
Susret je imao za cilj upoznavanje Ombudsmana, u vezi sa reformama pravosuđa, prema Zakonu o sudovima br. 03-L-199, koji je počeo da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kojim se ujedno utvrđuje jedna nova organizaciona struktura sudstva, sa uticajem na pokretljivost sudija i administrativnog osoblja, kao i prenosa i registrovanja sudskih predmeta.Ovaj proces reformi u sudstvu imaće direktan uticaj na nerešene probleme građana, a u tom pravcu i žalbi, koja se podnose u IO, u vezi sa odlučivanjem o sudskim predmetima.

G. Kurteshi je naglasio da pravosuđe, kao treći stub državno-ustavne vlasti, ima veoma veliki značaj u sistemu pravde, odnosno u percepcijama građana zemlje u funkcionalizaciji pravde, obzirom da zaštita njihovih prava zagarantovanih ustavom realizije se u sudskim institucijama, dok naš interes je da imamo funkcionalno i sudstvo kome veruju svi građani.Institucija Ombudsmana, kao ustavna kategorija, na osnovu njenog zakonskog mandata, zainteresovana je da podržava pravosuđe, kako bi u ove velike reforme kroz koje prolazi bile uspešne i funkcionalne.

G. Peci, nakon što se zahvalio Ombudsmanu za njegovu zainteresovanost,podršku i spremnost za pomoć, u vezi sa reformama za konsolidaciju pravosuđa, obavestio ih je da su reforme pravosuđa potrebne po Zakonu o sudovima, ali to je i zahtev koji proizlazi iz Izveštaja o progresu Saveta Evrope. Sudski savet Kosova izvršio je sve potrebne pripreme, kako bi se ova reforma izvršila bez negativnog uticaja na razmatranje sudskih predmeta građana. On je takođe napomenuo i teškoće ovog kompleksnog i izazovnog procesa.
Bila je zajednička konstatacija da saradnja između IO i pravosuđa je preko potrebna, u naporima za funkcionalizaciju institucija i da bi sprovodili ustavni mandat koji imaju, u ispunjavanju interesa građana.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll