REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

24.5.2017

Ombudsman je objavio pravno mišljenje u svojstvu prijatelja suda u vezi sa tužbom opštine Uroševac protiv Ministarstva rada i socijalne zaštite

Ombudsman je prosledio Departmanu za administrativna pitanja Osnovnog suda u Prištini pravno mišljenje u svojstvu Prijatelja suda (Amicus Curiae) u vezi sa tužbom opštine Uroševac protiv Ministarstva rada i socijalne zaštite (MRSZ), u vezi sa zapošljavanjem nastavnog kadra od strane Direkcije za obrazovanje opštine Uroševac.

Ovo pravno mišljenje je usredsređeno na razjašnjenju zakonske procedure u vezi sa zapošljavanjem nastavnog kadra, putem konkursa koji su objavljeni od Opštinskih direkcija za obrazovanje u Republici Kosovo, na osnovu nalaza i konstatacija Ombudsmana nakon otvaranja istrage po službenoj dužnosti u vezi ovog pitanja.

Nakon sažimanja činjenica, pravne analize i podrške međunarodnih instrumenata, Ombudsman je zaključio da član 2, stav 2, Zakona o radu, obavezuje ODO-e da primene posebne zakonske odredbe koje regulišu pitanje zapošljavanja osoblja u obrazovnim ustanovama pred-univerzitetskog obrazovanja, (član 35, Zakona o pred-univerzitetskom obrazovanju, član 4, Zakona o obrazovanju u opštinama Republike Kosovo, Administrativno uputstvo br. 17/2009, postupak izbora nastavnog kadra u školi; i Administrativno uputstvo br. 26/2013 Izbor službenika za pružanje profesionalnih usluga u pred-univerzitetskim edukativno-obrazovnim institucijama).

Takođe Ombudsman zaključuje da se izbor nastavnog kadra za sve nastavne predmete vrši u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 05/2015, normativ za nastavnike stručnog obrazovanja, i Administrativnog uputstva br. 06/2015, o normativu stručnog kadra opšteg obrazovanja. Sve gore navedene odredbe, predviđaju rešenje za određena pitanja iz radnog odnosa u obrazovnim ustanovama i čine dovoljnu pravnu osnovu koja se zahteva članom 2.2 Zakona o radu.

Prema mišljenu Ombudsmana regrutacija nastavnog osoblja u obrazovnim ustanovama treba da se primeni u skladu sa uputstvima, procedurama i standardima koje objavljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT),

Pravno mišljenje (Amicus Curiae) u njegovom punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima, i isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO (link http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Amicus_Curiae_per_GJTHP-DCA_608934.pdf
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll