REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.6.2017

Ombudsman je objavio dva Izveštaja u vezi sa dužinom sudskog postupka u Osnovnom sudu u Prištini i Osnovnom sudu u Uroševcu

Dva Izveštaja u vezi sa dužinom sudskog postupka, jedan upućen Osnovnom sudu u Prištini (OSP), i drugi Osnovnom sudu u Uroševcu (OSU), prosleđena su nadležnim organima od strane Ombudsmana.

Oba izveštaja zasnovana su na pojedinačnim žalbama u vezi sa dužinom sudskog postupka za ostvarivanje imovinskih prava u skladu sa zakonima i pravima garantovanim Ustavom zemlje. Ombudsman smatra da su primljene žalbe opravdane i legitimne.

U Izveštajima koji su prosleđeni u vezi sa ovim slučajevima, Ombudsman smatra da vlasti nisu uspele da obezbede pravično suđenje u razumnom roku, kako je garantovano stavom 1, člana 6, Evropske konvencije o ljudskim pravima. Isto tako, prevelika odlaganja u sprovođenju pravde, u smislu kada stranka nema nikakvih pravnih lekova na raspolaganju, predstavlja pretnju vladavini prava u okviru domaćeg pravnog sistema i predstavlja povredu člana 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ombudsman, u oba Izveštaja preporučuje odgovarajućim sudovima da bez daljeg odlaganja preduzimaju radnje u smislu razmatranja i odlučivanja u navedenim predmetima, i preporučuje Sudskom savetu Kosova izradu pravnog instrumenta koji bi predstavljao delotvoran pravni lek u smislu člana 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji pruža olakšanje u obliku prevencije ili obeštećenja u vezi sa žalbama o odugovlačenju u sudskim postupcima.

Izveštaji sa preporukama u njihovom punom obliku, prosleđeni su juće odgovarajućim organima. Isti su prosleđeni i medijima i objavljeni na zvaničnom veb sajtu IO (Izveštaj sa preporukama A.nr. 597/2014 në linkun:http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/960-2017_raport_me_rekomandime_902602.pdf dhe Raporti me rekomandime A.nr. 438/2015 në linkun: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/961-2017_raport_me_rekomandime_440865.pdf )
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll