REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

12.9.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj u vezi sa tretiranjem nedovršenih radova prethodnog zakonodavnog tela, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Republike Kosova

Ombudsman je po službenoj dužnosti analizirao član 86. Poslovnika Skupštine, koji se odnosi na tretiranje nedovršenih radova prethodnog zakonodavnog tela, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Republike Kosova i danas je objavljen izveštaj sa preporukama o tome.

Izvještaj se zasniva na komparativnoj analizi između zvaničnih verzija albanskog i srpskog jezika, člana 86. Poslovnika Skupštine pod naslovom "Nezavršeni poslovi", u kome se navodi: „Na kraju mandata Skupštine, svi poslovi koji su joj povereni, smatraju se završenim.” i verziji na engleskom gde isti član utvrđuje: „Na kraju mandata Skupštine, svi poslovi koji su joj povereni, smatraju se nedovršenim. [unfinished]”. Prema ovoj odredbi, ključne reči poslovnika ne samo da nisu jednake u tri verzije Poslovnika, već su potpuno kontradiktorne.

Ombudsman smatra da izraz "završeni" ne treba da se tumači kao izraz "otkazani", pošto jedan rad koji se smatra "završenim" u skupštinskom mandatu ne mora obavezno da znači da Skupština ne može da nastavi taj posao, tu gde je stao iz prethodnog zakonodavnog tela, osim u tri konkretna slučaja, koji su izričito navedeni u članu 86.

Ombudsman na osnovu dosadašnje prakse, prema kojoj svi nedovršeni radovi na kraju jednog mandata Skupštine ne mogu nastaviti i mora se krenuti ponovo iz početka, skreće pažnju na veoma visoke troškove sa stanovišta zakonodavne efikasnosti, ako je Skupština prisiljena da da svaki rad počinje iz početka. Takva dužnost, ako bi bila nametnuta, imala bi posledice i kod nacrta zakona koji su skoro prošli čitav proces razmatranja u komisijama Skupštine, kao i u slučaju izbora članova nezavisnih institucija ili agencija i raznih odbora. Na taj način, obaveza da se svaki rad počinje iz početka ugrožava da stvara kašnjenja u radovima Skupštine i sprečava dobro funkcionisanje drugih institucija koje čekaju njegove odluke.

Takođe, Izvještaj sadrži komparativno istraživanje između Poslovnika o radu Skupštine Republike Kosova i Poslovnika o radu Evropskog parlamenta, koja pružaju objašnjenja o nedovršenom radu u Evropskom parlamentu, ocjenjujući da takva praksa treba da se primjenjuje i od strane Skupštine Republike Kosova.

Na osnovu nalaza, Ombudsman je konstatovao da član 86 aktuelnog Poslovnika Skupštine Republike Kosova, stavlja pod znakom pitanja pitanje kako bi novoizabrana Skupština trebala da tretira nedovršene radove od strane prethodnog zakonodavnog tela, i da potpuno poštovanje principa zakonodavne efikasnosti i demokratije, zahteva da Predsedništvo Skupštine ima nadležnosti da donese odluku, na zahtev različitih komisija i institucija, da nastavi sa nedovršenim poslovima starog zakonodavnog tela, umesto da počinje iste radove iz početka.

Izveštaj sa preporukama u njegovom punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima. Isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO na linku: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/ex_officio_582-2017-Izvestaj_sa_preporukama_687384.pdf

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll